Wiadomości 20 wrz 2022
Spór o produkcje pelletu

Spór o produkcje pelletu. Przedsiębiorcy z branż drzewnych alarmują w sprawie planowanego wydzielenia puli tańszego drewna do produkcji pelletu. Wydzielenie specjalnej puli tańszego drewna na potrzeby produkcji pelletu nie ma sensu technologicznego, ekonomicznego i ekologicznego. Natomiast stwarza poważne ryzyko rozchwiania rynku i spekulacyjnego handlu drewnem. W dodatku, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyprodukowany w Polsce pellet nigdy nie trafi do polskich odbiorców. Zostanie wyeksportowany do państw Europy Zachodniej. To niektóre z problemów, przed którymi ostrzegają specjaliści z sektora drzewnego.

Organizacje branżowe apelują o zaprzestanie działań mających na celu przeznaczenie specjalnej puli drewna sprzedawanego przez Lasy Państwowe na potrzeby produkcji pelletu drzewnego w Polsce. W tym celu wystosowały list do Ministra Rozwoju i Technologii, Waldemara Budy. Przedsiębiorcy są przekonani, że takie działania nie mogą zwiększyć ilości wytwarzanego w Polsce pelletu. Przyczynią się jedynie do spekulacyjnego obrotu tańszym drewnem z wydzielonej puli. Tym samym zdestabilizują, już i tak rozchwiany, rynek drzewny. Pellet drzewny produkuje się z czystych trocin, a nie z drewna okrągłego. Tylko nieliczne firmy wytwarzające pellet mają możliwość rozdrobnienia drewna okrągłego do trocin. Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez stowarzyszenia, obecnie żadna z tych firm nie jest w stanie skutecznie, w przemysłowej skali, korować tego drewna. Co jest warunkiem niezbędnym w produkcji tego wyrobu.

Jak tłumaczą przedstawiciele branż, produkcja pelletu ma jedynie sens, gdy jako surowiec wykorzystywane są trociny będące produktem ubocznym przerobu tartacznego. Używanie drewna okrągłego, które wcześniej musi być poddane procesowi okorowania i rozdrobnienia, wymaga zużycia dodatkowej energii elektrycznej. Co nie ma uzasadnienia ekonomicznego, a tym bardziej ekologicznego. Drewno, które miałoby być przeznaczone do produkcji pelletu powinno być przede wszystkim wykorzystane do produkcji płyt drewnopochodnych i papieru. Ponadto w produkcji mebli i w budownictwie.

Nieuregulowany handel drewnem

Przedsiębiorcy zwracają uwagę na to, iż wydzielenie specjalnej puli drewna sprzedawanego w niższej cenie przez Lasy Państwowe spowoduje w efekcie spekulacyjny handel tym drewnem i w rezultacie  doprowadzi do powstania nowych firm zajmujących się produkcją pelletu. Co w efekcie nie przełoży się na zwiększenie wolumenu pelletu. Jedynie wywoła kolejne spekulacje na rynku. Obecnie nie istnieje żaden mechanizm, który pozwoliłby kontrolować sprzedaż pelletu, w tym obrót zagraniczny. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że wyprodukowany w Polsce pellet nigdy nie trafi do polskich odbiorców. A zostanie wyeksportowany do państw Europy Zachodniej.

Lista organizacji branżowych, które apelują o zaprzestanie działań mających na celu przeznaczenie specjalnej puli drewna sprzedawanego przez Lasy Państwowe: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (OIGPM), Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP), Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopodobnych w Polsce (SPPDwP), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Programu Ogrodowego (OSPPO), Polski Komitet Narodowy EPAL (PKN EPAL), Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego (PIGPD), Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD), Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego (SPT), Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna, Zespół Roboczy przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego (OZPPD).

Źródło: OIGPM

Tagi: ogrzewanie
Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl