Wiadomości 9 maj
Sięgnij po grant od Fundacji E.ON na projekt ekologiczny

Ochrona klimatu jest jednym z najpilniejszych zadań tej dekady. Zarówno firmy, jak i społeczności muszą przejść duże zmiany, aby stać się neutralne klimatycznie. Dlatego Fundacja E.ON zaprasza do udziału w nowym programie grantowym „E.ON łączy energię dla klimatu”. Wesprze on rozwój projektów, które mogą ograniczyć zmiany klimatyczne.

 • Program „ON łączy energię dla klimatu" wspiera proekologiczne projekty start-upów i instytucji edukacyjno-naukowych oraz organizacji non-profit w Polsce, promując dekarbonizację Europy.
 • Dziesięciu beneficjentów z Polski otrzyma po 10 000 euro na realizację projektów przeciwdziałających zmianom klimatycznym. Całkowity budżet programu dla każdego uczestniczącego kraju wynosi po 100 000 euro.
 • Nabór wniosków trwa od 29 kwietnia do 3 czerwca 2024, a projekty muszą być zrealizowane do końca maja 2025. Wszystkie informacje o programie dostępne są na eondlaklimatu.pl.

Międzynarodowy program grantowy jest efektem współpracy Fundacji E.ON w Polsce z jej odpowiednikami w Niemczech i na Słowacji. Realizuje cele Grupy E.ON, która odgrywa wiodącą rolę
w kształtowaniu dekarbonizacji Europy. Chce ona aktywnie przyczyniać się do szybszej transformacji energetycznej oraz dofinansowywać najlepsze projekty, mające bezpośredni wpływ na tworzenie zrównoważonej przyszłości.

Idea programu grantowego

Celem programu „E.ON łączy energię dla klimatu” jest wsparcie realizacji projektów proekologicznych, które:

 • przeciwdziałają zmianom klimatycznym,
 • mają bezpośredni wpływ na redukcję emisji CO2,
 • posiadają wartość edukacyjną,
 • aktywizują społeczność lokalną w obszarze działań na rzecz klimatu,
 • podejmują aspekty zdrowotne w zakresie podnoszenia świadomości na temat zagrożeń dla zdrowia wynikających ze zmian klimatycznych.

Nowy program grantowy jest okazją dla beneficjentów, by nagłośnić temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi i skutecznie im przeciwdziałać. Wesprzemy finansowo aż 10 projektów, które zostaną zrealizowane na terenie Warszawy. Mogą być to pomysły związane między innymi z energetyką, budownictwem oraz mobilnością. Finansować będziemy również innowacyjne projekty z dziedziny nauki, przedsiębiorczości społecznej czy edukacji – mówi Andrzej Modzelewski, prezes zarządu E.ON Polska i Fundacji E.ON w Polsce.

Kto może zgłosić projekt

O dofinansowanie w ramach programu „E.ON łączy energię dla klimatu” mogą ubiegać się następujące podmioty działające w Polsce i realizujące projekty społeczne:

 • organizacje non-profit,
 • start-upy,
 • instytucje edukacyjno-naukowe,
 • think tanki.

Co istotne, w momencie składania wniosku, interesariusze będą zobowiązani wykazać przynajmniej jeden zrealizowany projekt o charakterze społecznym lub z obszaru ochrony środowiska i klimatu.

Do programu mogą zgłosić się wszystkie wskazane wyżej podmioty, które zarejestrowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast realizacja projektów musi odbyć się w granicach Warszawy. To właśnie w stolicy Fundacja E.ON od wielu lat prowadzi działania związane z edukacją ekologiczną oraz ochroną i promocją zdrowia. Nowy program grantowy stanowi kontynuację tej misji.

Granty i sposób ich przyznawania

Całkowity budżet programu grantowego wynosi 100 000 euro i jest jednakowy dla każdego z krajów w nim uczestniczących. Fundacja E.ON w Polsce przyzna dziesięć nagród w wysokości 10 000 euro każda.

Formuła programu przewiduje wyłonienie dziewięciu beneficjentów przez kapitułę programu oraz jednego zdobywcę nagrody publiczności. Będzie to beneficjent wybrany na podstawie ogólnodostępnego głosowania. Odbędzie się ono na stronie internetowej programu grantowego.

Harmonogram programu

Nabór wniosków trwa od 29 kwietnia do 3 czerwca 2024 roku. Następnie przewiduje się następujący harmonogram ramowy programu grantowego:

 • preselekcja projektów: czerwiec – lipiec 2024,
 • głosowanie publiczności: lipiec – sierpień 2024,
 • obrady kapituły programu: wrzesień – październik 2024,
 • ogłoszenie listy 10 beneficjentów: październik 2024,
 • realizacja wybranych projektów: do końca maja 2025.

Fundacja E.ON w Polsce zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów. Informacje o wszelkich zmianach będą się pojawiać na specjalnej stronie programu „E.ON łączy energię dla klimatu”: www.eondlaklimatu.pl. Znajduje się tam także regulamin i formularz zgłoszeniowy. Warto śledzić tę stronę internetową. W późniejszym terminie zostanie na niej zrealizowane głosowanie publiczności, a także opublikowana będzie lista beneficjentów.

Komunikacja z organizatorem odbywa się za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej. Wiadomości prosimy kierować na adres: fundacja@eon.pl

 


O E.ON

Grupa E.ON działa na 15 europejskich rynkach. Obsługuje ponad 50 mln klientów i zatrudnia ponad 78 tysięcy osób – w tym 3500 w Polsce. Wdraża najnowocześniejsze rozwiązania i patenty technologiczne w celu maksymalizacji wydajności sieci energetycznych, zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii. E.ON Polska dostarcza energię elektryczną do ponad miliona odbiorców na terenie Warszawy i okolic.