Wiadomości 27 sie
Seminarium warsztatowe pt. Efektywne Systemy Ciepłownicze – „Ciepło z OZE”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie nowego programu wsparcia dla ciepłownictwa systemowego w zakresie budowy, modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych współpracujących z OZE i magazynami ciepła. W dniu 31 sierpnia br. w godz. 11.00 – 15.30 w siedzibie NFOŚiGW organizowane jest w związku z tym seminarium warsztatowe pt. Efektywne Systemy Ciepłownicze – „Ciepło z OZE”. Zapraszamy serdecznie potencjalnych beneficjentów do udziału w tym wydarzeniu.

Celem seminarium warsztatowego jest przedstawienie założeń do nowego programu, bezpośrednie zapoznanie się z uwagami przyszłych beneficjentów oraz uwagami o jego przydatności wdrożeniowej i wykonalności, jak również zebranie opinii i wniosków służących szybkiemu i skutecznemu uruchomieniu Programu.

Wykorzystanie „zielonego ciepła” umożliwi spełnienie wymagań Efektywnego Systemu Ciepłowniczego, co jest obecnie jednym z największych i najpilniejszych wyzwań dla zdecydowanej większości  przedsiębiorstw ciepłowniczych. Systemy ciepłownicze współpracujące z OZE i jednocześnie z magazynami ciepła pozwalają na optymalne integrowanie różnych rodzajów OZE, łącznie z podnoszeniem efektywności kogeneracji i efektywnym wykorzystaniem źródeł pogodowo zależnych. Takie rozwiązania umożliwiają ograniczanie zarówno niskiej emisji jak i emisji CO2, przyczyniają się do realizacji przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w zakresie ciepłownictwa oraz wymogów środowiskowych. W wielu przypadkach mogą wesprzeć lokalny rynek pracy i rozwój innowacji w regionie.

W załącznikach znajdują się:

  • Program seminarium warsztatowego,
  • Formularz Identyfikacji Projektu (arkusz Excel), który prosimy przeanalizować oraz wstępnie wypełnić w odniesieniu do swojej koncepcji zastosowania OZE w planowanych inwestycjach modernizacyjnych oraz w miarę możliwości przesłać na wskazany poniżej adres mailowy.
  • Opracowanie pt. Ciepło z OZE. Założenia do ustanowienia przez NFOŚiGW programu wsparcia dla ciepłownictwa w zakresie budowy, modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych współpracujących z OZE i magazynami ciepła (rozdziały 1-4) – autorstwa Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Zapisz się na seminarium

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej