Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 7 kwi 2023
PORT PC
Rozpakowujemy REPowerEU: raport “Czysta energia receptą na kryzys energetyczny”

fot. PORT PC

Rekordowe ceny paliw kopalnych oraz konieczność szybkiego ograniczenia zależności Unii Europejskiej od importu nośników energii z Rosji spowodowały przegląd krótko- i średnioterminowych działań unijnych w zakresie polityki energetycznej. Jego efektem jest przedstawiony przez Komisję Europejską w maju 2022 r. plan REPowerEU.

Negocjacje dotyczące ostatecznego sposobu realizacji założeń planu REPowerEU wciąż trwają, jednak z perspektywy polskiej polityki energetyczno-klimatycznej już dziś konieczne jest zrozumienie luki pomiędzy celami wyznaczonymi przez REPowerEU, a obecnymi krajowymi przepisami w tym obszarze. Niezależnie od kształtu ostatecznych zapisów unijnych, obecny kryzys wymusza przyspieszenie inwestycji w energetykę odnawialną oraz efektywność energetyczną. Już teraz konieczna jest praca nad przepisami krajowymi, które będą odpowiadać na wyzwania, z jakimi Polska będzie się mierzyć w nadchodzących latach w nowym, znacznie bardziej wymagającym otoczeniu politycznym i gospodarczym.

Plan REPowerEU zakłada m. in. rozwiązanie problemu powolnych i skomplikowanych procedur udzielania zezwoleń inwestycji w OZE, uznanie rozwoju OZE za nadrzędny interes publiczny oraz wprowadzenie obszarów docelowych OZE (z ang. go-to areas). Temu tematowi poświęcony jest nowy raport Instytutu Reform Czysta energia receptą na kryzys energetyczny.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją publikacji zaktualizowaną w zakresie wyników negocjacji z grudnia 2022 r. Poprzednia wersja dostępna jest tutaj.

Pobierz poradnik: Rozpakowujemy REPowerEU: raport “Czysta energia receptą na kryzys energetyczny” – wersja zaktualizowana w zakresie wyników negocjacji z grudnia 2022 r. TUTAJ.