Silna europejska baza przemysłowa wspierająca odnawialne źródła energii jest niezbędna aby zmierzać w kierunku czystej energii.

Redakcja HvacPR | 17 sty Pierwsze spotkanie wysokiego szczebla w dziale poświęconym odnawialnym źródłom energii na forum UE poświęcone konkurencyjności przemysłowej w dziedzinie czystej energii odbyło się 9 stycznia w Brukseli w Komisji Europejskiej. Otwarty przez Miguela Ariasa Cañete, europejskiego komisarza ds. Energii i działań na rzecz klimatu, któremu przewodniczył dyrektor generalny ds. Energii Dominique Ristori, wzięła udział grupa ponad 20 dyrektorów generalnych, liderów branży i stowarzyszeń zajmujących się energią odnawialną oraz podmiotów międzynarodowych (np. Bank Inwestycyjny i Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej). Forum jest częścią ram ustanowionych w celu wsparcia pakietu "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków", rozpoczętego w listopadzie 2016 r., i jest kontynuacją wezwania przewodniczącego Junckera, aby włączyć przemysł dekarbonizacji jako jeden z kluczowych sektorów odnowionej strategii przemysłu UE. Wiadomości
gift