Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 10 maj
Viessmann
Regularne przeglądy urządzeń Viessmann – przepis na efektywną i bezproblemową pracę domowych instalacji

Systematyczne przeglądy urządzeń zaopatrujących budynek w energię to podstawa ich bezawaryjnej i efektywnej pracy. Są warunkiem zachowania gwarancji producenta, a w niektórych przypadkach również wymogiem nałożonym przez przepisy Prawa budowlanego oraz ubezpieczycieli budynku.

Regularne przeglądy kotłów grzewczych, pomp ciepła, jak również instalacji fotowoltaicznych są podstawą ich bezpiecznego, wydajnego i bezproblemowego użytkowania. Pozwalają zoptymalizować parametry pracy poszczególnych urządzeń, co przekłada się na niższe koszty ich użytkowania i utrzymania. Umożliwiają również wczesne wykrywanie oraz naprawę potencjalnych usterek, co z kolei minimalizuje ryzyko poważniejszych awarii. Przeglądy jakich jeszcze urządzeń warto wpisać w coroczny kalendarz każdego użytkownika?

Przegląd kotła grzewczego

Regularna kontrola kotła gazowego jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku, co wynika z artykułu 62. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego. Zgodnie z przepisami, obiekty budowlane w czasie ich użytkowania muszą być co najmniej raz w roku poddawane kontroli okresowej. Obejmuje ona m.in. sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej, w skład której wchodzi również kocioł na gaz. Sprawdzenie szczelności oraz poprawności działania kotła są jednymi z kluczowych punktów przeglądu urządzenia grzewczego zasilanego paliwem gazowym, gwarantującym jego bezpieczną eksploatację. Regularny przegląd umożliwia również zachowanie wysokiej sprawności kotła gazowego oraz optymalnego zużycia paliwa, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania. Pozwala także ustrzec się przed poważniejszymi, kosztownymi awariami i skróceniem żywotności tego urządzenia.   

Przegląd pompy ciepła

Choć pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym, podobnie jak kocioł wymaga przeprowadzania corocznych przeglądów. Regularne przeglądy odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu optymalnej pracy urządzenia oraz całego systemu grzewczego. Przegląd pompy ciepła powinien być wykonywany raz do roku (urządzenie należy poddać kontroli już po pierwszym roku użytkowania). Prace zleca się specjaliście, który posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zarówno pierwsze uruchomienie, jak i przegląd pompy ciepła powinien wykonać przedstawiciel producenta lub firma serwisowa posiadająca jego autoryzację. Dzięki temu zyskujemy gwarancję, że powierzamy nasze urządzenie w ręce fachowca, który posiada odpowiednią wiedzę, uprawnienia, jak i doświadczenie w pracy z urządzeniami tego typu. Serwisant wykonujący przegląd pompy ciepła typu split, w przypadku której układ chłodniczy rozdzielony jest na dwie jednostki, poza certyfikatem I Grupy SEP z zakresu Dozoru oraz Eksploatacji, powinien również posiadać certyfikat F-GAZ. Jest on niezbędny do wykonywania corocznej kontroli szczelności układu chłodniczego pomp tego typu.

Przegląd instalacji fotowoltaicznej

Konieczność wykonywania regularnych przeglądów instalacji fotowoltaicznej wynika z zapisów Prawa budowlanego. Mówią one o wymogu poddawania kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania, polegającej m.in. na sprawdzeniu ich stanu technicznego i przydatności do użytkowania. Taką kontrolą powinny być objęte również instalacji elektryczne, do których zalicza się instalację fotowoltaiczną. Prawo budowlane określa również częstotliwość wykonywania przeglądów – powinny być one przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat. Przegląd instalacji fotowoltaicznej wykonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i utrzymania urządzeń elektrycznych. Powinien on obejmować m.in. stan inwertera, przewodów i połączenia elektryczne, a także stan techniczny i czystość paneli fotowoltaicznych.
Regularne przeglądy fotowoltaiki zwiększają poziom bezpieczeństwa wyposażonego w nią budynku, umożliwiają wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, zwiększają również wydajność instalacji PV, co przekłada się na realne zyski dla jej użytkowników. 

Jakie jeszcze urządzenia powinny być poddawane regularnym przeglądom?

Regularne przeglądy nie dotyczą jedynie kotłów grzewczych, pomp ciepła czy instalacji fotowoltaicznej. Powinni o nich pamiętać również użytkownicy domowych stacji zmiękczających wodę. Zlecając raz do roku przegląd zmiękczacza wody zyskujemy pewność, że będzie on działał prawidłowo i dostarczał do wszystkich punktów poboru wodę o stałej, oczekiwanej jakości. Regularny serwis zmniejsza również ryzyko awarii i długotrwałych przerw w dostarczaniu zmiękczonej wody, pozwala zachować długą żywotność urządzenia oraz obniżyć koszty jego eksploatacji. Podczas przeglądu zmiękczacza wody serwisant sprawdza przebieg wszystkich etapów regeneracji i dostosowuje ustawienia urządzenia, co pozwala zoptymalizować zużycie materiałów eksploatacyjnych (wody i soli tabletkowanej).  

Aby znaleźć wykwalifikowanego Partnera serwisowego Viessmann odwiedź stronę https://viessmann-serwis.pl/partnerzyserwisowi

Usługę serwisową można również zlecić za pomocą formularza online: https://www.viessmann-serwis.pl/serwisonline/zgloszenieserwisowe

Viessmann