Wiadomości 20 mar 2023
PURMO
Purmo zobowiązuje się do osiągnięcia celu zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r.

fot. PURMO

Jako lider w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań z zakresu komfortu wnętrz, z przyjemnością potwierdzamy, że dołączyliśmy do kampanii Business Ambition for 1,5°C, wyznaczając oparte na wiedzy naukowej cele dekarbonizacji. Cele te stanowią wyzwanie, ale jako odpowiedzialna firma uważamy, że są one istotną częścią naszej obecnej i przyszłej działalności.

Cele oparte na wiedzy naukowej

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) ma na celu wspomaganie działań na rzecz klimatu poprzez pomoc organizacjom w ustalaniu celów dekarbonizacji opartych o wiedzę naukową. Są to cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wymagane do osiągnięcia warunków Porozumienia Paryskiego. Zgodnie z tą inicjatywą zobowiązujemy się do osiągnięcia ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C oraz zerowych emisji netto do 2050 r.

To nasz pierwszy krok w kierunku przyjęcia celów SBT. W 2023 roku przekażemy SBTi do zatwierdzenia nasze cele: krótko-, długoterminowe i zeroemisyjne do 2050 roku. Będą one obejmowały zarówno naszą własną emisję gazów cieplarnianych, jak i nasz łańcuch dostaw (określany jako zakres 1, 2 i 3). Pokażą one tempo i wielkość wymaganych redukcji.

Ważny kamień milowy

John-Peter Leesi, CEO Purmo Group: „To ważny kamień milowy w naszej strategii zrównoważonego rozwoju, która stawia klimat w centrum naszej działalności. Oparte na nauce cele w zakresie redukcji emisji są nie tylko wyzwaniem, ale także niezbędnym kierunkiem, w jakim dążymy. Jestem niesamowicie dumny, że dołączamy do innych odpowiedzialnych firm, które obudziły się w obliczu kryzysu klimatycznego, przed którym stoimy”.

Sam Hodlin, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, dodaje: „Tylko poprzez mierzenie i raportowanie naszego wpływu na emisje gazów cieplarnianych możemy określić wiarygodną i weryfikowalną drogę naprzód. Jest to niezbędne. Najnowsze badania klimatyczne pokazały nam, że musimy zapobiegać najbardziej szkodliwym skutkom zmian klimatycznych. Będziemy współpracować z naszymi dostawcami i kluczowymi interesariuszami, aby osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto”.