Smay klapy
Wiadomości 13 paź 2020
DAIKIN
Program Czyste Powietrze z Daikin

Program mający na celu polepszenie jakości powietrza w Polsce przez usunięcie z domów starych kotłów i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza został uproszczony, żeby szybciej rozpatrywać wnioski. Obowiązują nowe wielkości dotacji.

Co zmieniło się w zasadach programu?

Program prowadzony od 2018 r. skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych i według założeń pokrywa nie tylko zamontowanie ogrzewania, ale również ocieplenie ścian, sufitu, wymianę okien czy drzwi – po to, aby za ogrzewanie płacić mniej. Dla istniejących jednorodzinnych budynków dotacja dotyczy wymiany źródła ciepła na nowoczesne, takie jak kotły paliwowe, systemy ogrzewania elektrycznego oraz pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii

Do 30 czerwca 2027r. można składać wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Wniosek składa się w wersji elektronicznej w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie.

Najważniejsze zmiany w programie „Czyste Powietrze”

  1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji
  2. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego
  3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków
  4. Uproszczenie wniosku o dotację
  5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl
  6. Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty)
  7. Integracja z programem „Mój Prąd”
  8. Powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność
  9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła
  10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych

Program Czyste Powietrze a rozwiązania grzewcze Daikin

Dzięki szerokiej gamie urządzeń grzewczych Daikin, właściciele istniejących domów jednorodzinnych mogą skorzystać z dofinansowania. Wszystkie pompy ciepła Daikin Altherma do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. kwalifikują się do Programu.

Celem programu rządowego jest ogólna poprawa jakości powietrza, poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie Ministerstwa Środowiska  oraz na stronach regionalnych WFOŚiGW.

Poznaj pompy ciepła Daikin Altherma

Ulotka programu czyste powietrze