Wiadomości 23 paź
Polska silnym i wiarygodnym partnerem Międzynarodowej Agencji Energii

Wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa Piotr Dziadzio wziął udział w sesji Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), która odbyła się 18-19 października 2023 r. w Paryżu. Podczas posiedzenia zaprezentowano aktualne raporty na temat rynków energetycznych oraz dyskutowano o działaniach krajów zrzeszonych w Agencji na rzecz wzmocnienia światowego bezpieczeństwa energetycznego. Podsumowano także działania państw członkowskich w zakresie przygotowań do nadchodzącego sezonu grzewczego.

Polska jest silnym i wiarygodnym partnerem Międzynarodowej Agencji Energii. Rząd RP skutecznie i sprawnie realizuje projekty energetyczne wpływające na niezależność i bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale i całego regionu. Inwestujemy w czyste technologie, w tym w energię jądrową oraz wspieramy rozwój OZE na każdym możliwym poziomie.

– zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

W 2023 r. Polska podjęła wiele wysiłków w celu zwiększenia własnych mocy w zakresie energii odnawialnej. Do tej pory dodaliśmy już prawie 3,5 GW mocy czystej energii w tym roku i prawie 18 GW od 2018 r. Obecnie energia odnawialna stanowi ponad 40% całkowitej mocy zainstalowanej w polskim systemie energetycznym.

Taki rozwój energetyki odnawialnej jest możliwy dzięki efektywnym systemom wsparcia oraz stale rozwijającemu się krajowemu porządkowi prawnemu. Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy systemy wsparcia zarówno dla mikroinstalacjom OZE, jak i dla projektów wielkoskalowych. We wrześniu 2023 r. znowelizowaliśmy ustawę o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja wprowadza szereg przepisów, które przyspieszą rozwój OZE w Polsce.

– podkreślił wiceszef resortu klimatu i środowiska.

Jednym z głównych tematów posiedzenia była dyskusja nad minerałami krytycznymi. Polska docenia prace podjęte przez MAE w obszarze minerałów krytycznych i regularną publikację raportów na temat stanu rynków minerałów krytycznych. W opinii Polski dalsze prace Agencji mogą także obejmować szerszy rozwój i dostępność technologii recyklingu oraz rozwój technologii opartych na bardziej dostępnych surowcach alternatywnych dla minerałów krytycznych. Sprawiedliwa transformacja oparta wyłącznie na technologiach minerałów krytycznych nie będzie mogła zostać wdrożona szybko i skutecznie, dlatego wymaga wsparcia wszelkimi dostępnymi technologiami, jakimi dany kraj dysponuje.

Podczas Rady Zarządzającej omówiono także cele Posiedzenia Ministerialnego, któremu w roku 2024 Polska będzie współprzewodniczyć.

Wyznaczyliśmy już kierunek naszych działań i przygotowań do tego ważnego wydarzenia. Motywem przewodnim Posiedzenia Ministerialnego będzie bezpieczeństwo energetyczne w kontekście wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej wspartej stabilnym źródłem opartym na energetyce jądrowej. Takie podejście pozwoli na przeprowadzenie transformacji w sposób sprawiedliwy społecznie.

– podsumował wiceminister Piotr Dziadzio.

Podczas spotkania podsumowano i omówiono także aktualną sytuację związaną z atakiem Hamasu na Izrael oraz wpływu tych wydarzeń na dostawy paliw z Bliskiego Wschodu, a także działaniami wojennymi w Ukrainie i wpływu na stabilność bezpieczeństwa energetycznego związanego z pełnoskalową rosyjską agresją. Podkreślono, że wsparcie dla Ukrainy jest priorytetem działań Agencji.

Tagi: energetyka