Wiadomości 3 gru
IMI Heimeier
Obniżenie temperatury zasilania o 1°C, zmniejsza efektywność chillera do 4%.

Gdy pompa obiegowa jest za duża, a system jest niezrównoważony hydraulicznie, strona dystrybucyjna wymaga większego przepływu niż dostępna wydajność strony produkcyjnej. To powoduje powstawanie punktu „A” /patrz rysunek/, w którym dochodzi do zmieszania wody powrotnej i wody zasilającej instalację na wylocie by-passu między stronami produkcji i dystrybucji.

W chłodzeniu, z powodu takiej niezgodności przepływu czyli braku kompatybilności pomiędzy produkcją a dystrybucją, temperatura wody zasilającej jest wyższa niż zakładano w projekcie, a odbiorniki końcowe nie mogą przekazać swojej pełnej mocy, powodując obniżenie poziomu komfortu dla użytkowników. Im bardziej zwiększy się przepływ pompy P2 tym zwiększy poziom dyskomfortu i pogorszy sytuację.

Obniżenie wstępnej wartości temperatury, zadanej na sterownikach urządzeń produkcyjnych  może zrekompensować tą niezgodność, ale kosztem większego zużycia energii.

Literatura techniczna pochodząca od producentów chillerów wskazuje na dodatkowe zużycie energii wynoszące około 4% na każdy 1°C obniżenia temperatury wody chłodzącej.

Autor:  Mirosław Tylek

Koordynator Projektów w IMI Hydronic Engineering