Wiadomości 13 wrz
Międzynarodowe Targi Poznańskie operatorem logistycznym COP24

fot. Ministerstwo Środowiska

Rafał Bochenek, Pełnomocnik ds. Organizacji COP24, podpisał w imieniu Ministra Środowiska umowę z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, na mocy której Targi zajmą się organizacją logistyczną konferencji COP24 - najważniejszego globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej.

Kolejna 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz 1. (część 3) Konferencją Stron służącą jako spotkanie stron Porozumienia Paryskiego (CMA1.3) odbędzie się w Katowicach w dniach od 3 do 14 grudnia 2018 roku.

Do stolicy Górnego Śląska przybędzie blisko 30 tysięcy gości przedstawicieli wszystkich Stron Konwencji tj. 196 państw i Unii Europejskiej, by podejmować decyzje dotyczące dalszych działań na rzecz ochrony klimatu oraz funkcjonowania Konwencji. W Konferencji COP24 wezmą udział prezydenci, premierzy, reprezentanci rządów i dyplomacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, aktywiści, przedstawiciele przedsiębiorców i innych grup, zainteresowanych kwestiami dotyczącymi klimatu.

Konferencji COP24 towarzyszyć będą wydarzenia o charakterze naukowym, społecznym, ale i komercyjnym, będące forum prezentacji i wymiany pomysłów, innowacji, strategii i rozwiązań na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Międzynarodowe Targi Poznańskie zrealizują część przygotowań – organizacji techniczno-logistycznych, w tym wybudują obiekty tymczasowe z przeznaczeniem na sale konferencyjne, biura dla delegacji oraz pawilony wystawiennicze. Decyzja o powierzeniu Targom przygotowań do szczytu klimatycznego zapadła w drodze postępowania przeprowadzonego przez Ministerstwo Środowiska w oparciu o przepisy tzw. specustawy (ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zamian klimatu (Dz. U. z 2018 r. poz. 319)). Międzynarodowe Targi Poznańskie posiadają bardzo duże doświadczenie, rocznie organizując 100 wydarzeń targowych i szereg kongresów oraz międzynarodowych konferencji. Już dwukrotnie były zaangażowane w organizację szczytu klimatycznego w Polsce. W grudniu 2008 r. Targi i znajdujące się na ich terenach Poznań Congress Center były gospodarzami 14. Konferencji Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Wysoka jakość organizacyjna Targów została wówczas doceniona przez przedstawicieli ONZ, rządu RP oraz uczestników wydarzenia. a Ministerstwo Środowiska powierzyło Międzynarodowym Targom Poznańskim realizację najważniejszej części przygotowań do kolejnego szczytu klimatycznego ONZ – COP19, który odbywał się na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2013 roku.

Szczyt ONZ COP24

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. W wydarzeniu weźmie udział blisko 30 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.

Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Źrodło: Ministerstwo Środowiska