Wienkra - Kalendarz
Wiadomości 27 paź 2020
Swegon
Laureat konkursu PLGBC Green Building Awards 2020

Miło nam poinformować, że Business Garden Poznań, został wyróżniony przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego w kategorii „Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny certyfikowany w 2020 roku”. Każdy z pięciu budynków wchodzących w skład oddanego kompleksu, uzyskał certyfikat LEED na najwyższym poziomie Platinum w wersji systemu v2009. W ramach punktacji szczególnie wysoko została oceniona efektywność energetyczna obiektów, osiągnięta m.in. dzięki wydajnym systemom HVAC.

Obszar za jaki Swegon był odpowiedzialny to:

Zapewnienie właściwej ilości świeżego powietrza dla ludzi przebywających w zamkniętych pomieszczeniach biurowych.
W tym celu zastosowano energooszczędne centrale z odzyskiem na wymiennikach rotacyjnych z turbulentnym przepływem powietrza. Centrale wyposażone zostały również w dodatkowy stopień pośredniego systemu odzysku ciepła z wywiewów na sanitariaty. Wentylatory central klimatyzacyjnych zapewniają utrzymanie zadanych przepływów powietrza, niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów, a właściwa ich konfiguracja i zastosowanie sektorów czyszczących przy rotorach, zapewnia w tym obszarze, bezpieczeństwo pracy systemu wentylacyjnego.