Wiadomości 22 lut 2018
Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej EK-JZ | TROX BSH Technik Polska | Nowości wentylacja 2018

Głównym zadaniem klap odcinających systemów wentylacji pożarowej jest stworzenie układu usuwającego dym i gorące gazy ze strefy objętej pożarem zapewniającego jednocześnie bezpieczeństwo pozostałych stref nieobjętych pożarem przez zagwarantowanie odpowiedniej izolacyjności, szczelności i wytrzymałości tak stworzonego układu.

Firma TROX BSH Technik Polska działająca w branży HVAC od ponad 20 lat specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i wprowadzaniu na rynek komponentów, urządzeń i systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz systemów wentylacji pożarowej.

Podczas tegorocznych targów Forum Wentylacja 2018 TROX BSH Technik Polska zaprezentuje swój wysoce funkcjonalny produkt w postaci wielopłaszczyznowej klapy odcinającej EK-JZ ze znakiem CE i deklaracją właściwości użytkowych. 

Zastosowanie klapy odcinającej EK-JZ  obejmuje systemy wielostrefowej wentylacji pożarowej w tym:

 • systemy oddymiania
 • systemy nadciśnieniowe
 • systemy powietrza kompensacyjnego
 • systemy mieszane wentylacji pożarowej i wentylacji bytowej

Przewaga konkurencyjna klapy EK-JZ

 • montaż zarówno  w przegrodach budowlanych jak i w/na kanałach oraz szachtach oddymiających (klasyfikacja „Vedw”)
 • montaż w baterii na podstawie Deklaracji Właściwości Użytkowych*
 • rozmiar klapy do 1200 x 2030 mm zapewniający wydatek do 87,700 m3/h
 • długość klapy wynosząca jedynie 250 mm
 • klasyfikacja MA, możliwość przesterowania klapy w trakcie rozwiniętego pożaru
 • konstrukcja klapy (obudowa i lamele klapy) wykonane z Promatu
 • odporność ogniowa do EI 120 S1000

Dane techniczne produktu:

 • Klasyfikacja wg PN-EN 13501-4:
  EI 120/90 (Vedw i ↔ o) S1000 C10.000 MA multi
 • Wielkości od 200 × 430 do 1200 × 2030 mm
 • Vmax. do 87,700 m³/h (24,360 l/s)
 • Poziom ciśnienia 2, (–1000 do 500 Pa)
 • Aktywacja automatyczna (AA) z możliwością późniejszego przesterowania (MA)
 • C10.000 do instalacji oddymiania i systemów mieszanych (z wentylacją bytową)
 • Szczelność w pozycji zamkniętej, klasa 3 (PN-EN 1751)
 • Szczelność obudowy, klasa C (PN-EN 1751)
Klapa EK-JZ zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o wykorzystaniu w szachtach oddymiających, a biorąc pod uwagę możliwość transferu dużych wydatków powietrza, doskonale sprawdza się np. w strumieniowych systemach oddymiania garaży. Niewielka długość klapy pozwala na zabudowę w ścianie szachtu oddymiającego oraz w krótkich odcinkach przewodów oddymiających o dużym wydatku.Klapy EK-JZ mogą być również instalowane na powierzchni bocznej kanału oddymiającego a wraz z certyfikowanymi akcesoriami (kratki maskujące, lamele poziome i skośne) są wygodnym rozwiązaniem zastępującym tradycyjny układ elementów końcowych kratka-przepustnica/klapa, często kłopotliwy ze względu na wymagane dokumenty.


Dzięki termicznej osłonie siłownika klapa EK-JZ posiada potwierdzoną badaniami, certyfikowaną i oznaczoną klasyfikacją MA unikatową cechę jaką jest możliwość przesterowania klapy w czasie pożaru.  Umożliwia to zastosowanie klapy w obiektach o dwustadiowym scenariuszu pożarowym, czyli wszędzie tam gdzie dopuszcza się ingerencję straży pożarnej w system wentylacji pożarowej dokonywaną po jego automatycznej aktywacji AA (np. zmiana kierunku oddymiania w rewersyjnych systemach strumieniowych). Co więcej, klapa EK-JZ zgodnie z przeznaczeniem wynikającym wprost z zapisu zharmonizowanej normy produktowej PN-EN 12101-8, jest urządzeniem właściwym do stosowania w systemach dostarczania powietrza kompensacyjnego, a więc może (i powinna) być wykorzystywana jako klapa transferowa dostarczająca powietrze świeże np. do korytarzy ewakuacyjnych przylegających do klatek schodowych. Po automatycznej aktywacji (do pozycji otwartej na kondygnacji objętej pożarem) może zostać powtórnie zamknięta (cecha MA) w momencie wzrostu temperatury przy klapie lub pojawienia się dymu (sygnał z odrębnej czujki temperatury lub dymu).

Klapa EK-JZ przeznaczona do systemów wielostrefowych z powodzeniem sprawdza się również w przypadku instalacji jednostrefowych. Specjalna ramka stanowiąca dodatkowe wyposażenie klapy zapewnia proste połączenie z kanałami stalowymi.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, urządzenia objęte normami zharmonizowanymi nie powinny być stosowane na drodze jednostkowego dopuszczenia, a ich cechy muszą być potwierdzone badaniami określonymi w normie i następnie wpisane w deklarację właściwości użytkowych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, najnowsza deklaracja klap EK-JZ umożliwia montaż ich bezpośrednio obok siebie lub jedna nad drugą (w baterii) bez konieczności zachowania normowego (min. 200mm) odstępu miedzy urządzeniami.

 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Klapy EK-JZ skontaktuj się z naszym ekspertem!


Dzięki zaawansowanej technologii i precyzji wykonania oraz zastosowanym materiałom klapa EK-JZ spełnia wymagania 3 klasy szczelności przegrody (w położeniu zamkniętym) oraz klasy C szczelności obudowy, określonych zgodnie z PN-EN 1751.

Poza standardowym rozwiązaniem sterowania otwórz-zamknij (siłownik 230V lub 24V wyposażony w styczniki krańcowe) klapa EK-JZ może być opcjonalnie doposażona w szereg elementów zasilających, sterujących i monitorujących stan urządzenia dostosowanych do integracji z systemem obiektowym BMS.

Doskonałym uzupełnieniem do klapy EK-JZ są inne produkty firmy TROX do systemów wentylacji pożarowej czyli certyfikowane klapy typu EK-EU oraz EKA-EU, jak również wentylatory oddymiające X-Fans np. BVAXN, BVAXO, BVD, BVDAX oraz wentylatory strumieniowe BVGAX/ BVGAXN.

 

TROX BSH Technik Polska oferuje jasną strategię optymalnego dopasowywania do siebie wszystkich produktów i zapewniamy kompleksową obsługę „z jednej ręki”. Doradzamy, dobieramy i dostarczamy urządzenia z zakresu wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa dla wyposażenia wszelkiego rodzaju obiektów.

Grupy produktowe znajdujące się w ofercie TROX BSH Technik Polska

 • Agregaty chłodnicze
 • Aparaty grzewczo-wentylacyjne
 • Automatyka, sterowanie
 • Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • Czerpnie i wyrzutnie powietrza
 • Doradztwo, ekspertyzy
 • Fancoile
 • Filtry i tkaniny filtracyjne
 • Klapy przeciwpożarowe
 • Klimakonwektory
 • Klimatyzacja precyzyjna
 • Kratki, anemostaty, dysze, elementy dystrybucji powietrza
 • Kurtyny powietrzne
 • Nawiewniki, elementy doprowadzające powietrze
 • Okapy kuchenne
 • Pompy ciepła
 • Przepustnice powietrza i regulatory przepływu
 • Serwis instalacji
 • Skrzynki rozprężne
 • Stropy i belki chłodzące
 • Tłumiki akustyczne
 • Wentylatory
 • Wykonawstwo instalacji
 • Wytwornice wody lodowej

Dowiedz się więcej o produktach w ofercie TROX

Zamknij gift