gree
Wiadomości 29 kwi
De Dietrich
Już wkrótce wyższa premia termomodernizacyjna

BDR THERMEAGROUPBDR Thermea Poland Sp. z o.o. ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocławtel. +48 71 71 27 400, Infolinia: 801 080 881biuro@dedietrich.pl, www.dedietrich.plUprzejmie informujemy, że od 16 marca została zawieszona organizacja i prowadzenie szkoleń wszelkich typów w naszych ośrodkach we Wrocławiu, Grodzisku Mazowieckim oraz mobilnym ośrodku Moblab II. W ten sposób BDR Thermea wspiera działania ogólnokrajowe prowadzące do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zawieszenie działalności szkoleniowej obowiązuje do 13 kwietnia lub następnego komunikatu w tej sprawie. Jednocześnie infor-mujemy, że pracujemy nad uruchomieniem szkoleń w formule video-konferencji online.Prosimy śledzić nasze strony internetowe, aby uzyskać najnowsze informacje na temat szkoleń. Nasi szkoleniowcy oraz doradcy pozostają do Państwa dyspozycji w kwestiach dotyczących uruchomienia i montażu poszcze-gólnych urządzeń. Zalecamy kontakt telefoniczny, mailowy lub video-konferencje. ZAWIESZENIE SZKOLEŃ DE DIETRICH Z POWODU KORONAWIRUSADzięki nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zostanie zwiększona m.in. premia termomoder-nizacyjna, która obowiązuje w przypadku zainstalowania odnawialnego źródła energii mieszczącego się w określonym w ustawie przedziale mocy.

W związku ze zmianami klimatycznymi koniecznością stała się nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wśród nowych rozwiązań wprowadzony zostanie dodatkowy instrument finansowy dla inwestorów dokonujących wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym wzmocnienia warstw fakturowych w budynkach wybudowanych w technologii wielkopłytowej. Na takie prace będzie można uzyskać wsparcie w wysokości do 50%. Podpisana przez prezydenta ustawa zakłada również m.in. zwiększenie wsparcia samorządów gminnych realizujących przedsięwzięcia remontowe, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych, a także uproszczenie zasad ubiegania się o premię termomodernizacyjną i umożliwienie wykorzystania w większym stopniu środków własnych inwestorów oraz zwiększenie dostępności tzw. premii kompensacyjnej.

Promocja ekologii

Celem zmian jest przede wszystkim promowanie inwestycji obejmujących obok termomodernizacji również montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii. Teraz w przypadku, gdy inwestor w ramach termomodernizacji zdecyduje się na zamontowanie mikroinstalacji odnawialnego źródła energii, jego premia wzrośnie do 21 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz na zakup i instalację mikroinstalacji OZE.Minimalna moc zainstalowanej mikroinstalacji, której zastosowanie będzie uprawniać do ubiegania się o wyższą premię termomodernizacyjną w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego to 1 kW, a przypadku pozostałych budynków 6 kW.