Wiadomości 14 lut 2023
Rynek pomp ciepła w 2022 roku - imponujące wzrosty!

Według danych prezentowanych przez PORT PC, w 2022 roku cały rynek pomp ciepła znacznie się rozwinął, wzrastając o 120%, a pomp ciepła do ogrzewania budynków aż o 130%. W 2022 roku niemal co trzecie urządzenie w ogólnej liczbie sprzedanych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń było właśnie pompą ciepła.

Rynek pomp ciepła 2022

Najważniejszymi czynnikami, które napędzają dynamikę sprzedaży pomp ciepła na przestrzeni ostatnich lat są przede wszystkim korzystne koszty ogrzewania, programy wsparcia dla wykorzystania tej technologii oraz plany Unii Europejskiej dotyczące rezygnacji z paliw kopalnych w budynkach.

Renesans pomp ciepła w Polsce

W Polsce w roku 2022 sprzedaż pomp ciepła wzrosła o 120% w porównaniu do roku poprzedniego. W przypadku urządzeń do centralnego ogrzewania wodnego, wzrost wyniósł 130%. Największy wzrost, aż 137%, odnotowano w sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda. W ciągu ostatniej dekady rynek pomp ciepła typu powietrze/woda zwiększył się ponad 100-krotnie. Polski rynek pomp ciepła typu powietrze/woda odnotował około 100% wzrostu sprzedaży przez pięć lat z rzędu, co w ostatnich dwóch latach było największą dynamiką sprzedaży w Europie. Sprzedaż gruntowych pomp ciepła, takich jak solanka/woda, zwiększyła się o 28%. Pompy ciepła typu powietrze/woda, służące tylko do produkcji ciepłej wody użytkowej, zanotowały wzrost sprzedaży o około 2%.

W 2022 roku w Polsce sprzedano łącznie 203,3 tysiące pomp ciepła, z czego 188,2 tysiące sztuk było to pomp ciepła typu powietrze/woda, około 7,2 tysiące sztuk stanowiły gruntowe pompy ciepła, a 7,9 tysiące sztuk to pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. W efekcie udział pomp ciepła w ogólnej liczbie sprzedanych urządzeń grzewczych w Polsce w 2022 roku (uwzględniając 10% spadek w porównaniu do 2021 roku) wynosił prawie 30% a uwzględniając sprzedane klimatyzatory z funkcją grzania było to już niemal co drugie sprzedane urządzenie grzewcze.

 

Rynek pomp ciepła w 2022 r. w Polsce wg danych PORT PC

Intensywny wzrost rynku pomp ciepła w Europie w 2022 r.
W 2022 roku rynek pomp ciepła w różnych krajach Europy odnotował znaczne wzrosty. W Niemczech sprzedaż pomp ciepła wzrosła o 53%, a rząd Niemiec planuje, że sprzedaż ta wzrośnie ponad trzykrotnie do 2024 roku. W Norwegii, gdzie większość domów jest już wyposażona w pompy ciepła, sprzedaż wzrosła o 25%. Finlandia ma bardzo dojrzały rynek pomp ciepła, ale mimo to sprzedaż wzrosła w ostatnich latach. W Szwajcarii 2/3 systemów grzewczych to pompy ciepła, a sprzedaż wzrosła o 23%. Belgia i Polska odnotowały podwojenie rynku pomp ciepła w 2022 roku, a Francja ma największy rynek pomp ciepła w Europie, który wzrósł o 30%. W Czechach rynek wzrósł o 50%, a na Słowacji sprzedaż pomp ciepła podwoiła się.

 Dynamika wzrostu zainteresowania montażem pomp ciepła w ramach wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych w Polsce w poszczególnych miesiącach 2022 r. – na podstawie wniosków składanych w programie „Czyste Powietrze” (źródło: PORT PC wg danych NFOŚiGW)

Źródło: PORT PC