Wiadomości 27 sie
Jak chronić środowisko? Eko-inwestycje w regionach. Forum Ekonomiczne w Krynicy

fot. Forum Ekonomiczne w Krynicy - PAP

Ekologia – kiedyś dziedzina uważana za niszową, obecnie odmieniana przez wszystkie przypadki. Jako samodzielna dziedzina nauki rozwinęła się dość późno, bo dopiero w XIX wieku. Chociaż wedle mocno uproszczonej definicji jest nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie, samego pojęcia kolokwialnie używa się w szerokim kontekście obejmującym wszystko, co jest związane z ochroną środowiska.

Tak pojmowana ekologia dotyka nie tylko naszego codziennego funkcjonowania, ale zmienia nawyki i styl bycia. Bywa też osią sporu politycznego. Na pewno coraz większego znaczenia nabiera świadoma polityka w zakresie eko-inwestycji zarówno w skali „małych ojczyzn”, regionów, jak i ta realizowana przez rządy kolejnych krajów czy instytucje międzynarodowe.

Podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy (3-5 września), w ramach panelu „Jak chronić środowisko? Eko-inwestycje w regionach” będzie mowa o tym, jak systemowo zarządzać biznesem, by podejmować działania proekologiczne i skutecznie reagować na kryzys klimatyczny. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni Márta Szigeti Bonifert - członek Zarządu, przewodnicząca Grupy ds. Ekorozwoju z Węgierskiego Forum Liderów Biznesu, Maria Kurowska - członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Bogusław Białowąs - prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., Maria Fajger - prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Florence Wijsbroek - przewodnicząca Bałkańskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju – BSDI z Bułgarii oraz Grzegorz Podlewski - wiceprzewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Paneliści będą też poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy istnieją realne szanse na połączenie rozwoju biznesu i ochrony środowiska i czy – przewrotnie - kryzys klimatyczny może okazać się szansą na rozwój określonych gałęzi sektora komercyjnego. Dyskusję poprzedzi prezentacja Vitalija Andrusiaka, prezesa Zarządu Karpackiej Eco Pasieki.

Społeczna odpowiedzialność biznesu wykształciła się w efekcie doniesień o kryzysie klimatycznym i masowym zanieczyszczeniu środowiska. Według raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”, odnotowano 30% wzrost podmiotów, które wdrażają działania zgodne z jego wskazaniami. Co więcej, ryzyka związane z kryzysem klimatycznym wygenerowały trend polegający na zainteresowaniu konsumentów proekologiczną postawą produkcyjną firm. Zwiększyła się promocja i poparcie dla „etycznego” biznesu. W odpowiedzi na to firmy unowocześniają technologie, pokazują skład surowcowy, liczą się z konsekwencjami generowania zanieczyszczeń. Widmo kryzysu klimatycznego doprowadziło do wprowadzenia mody na ekologiczny styl życia. Czy jest to dla biznesu wyłącznie balast i potencjalne zagrożenie wizerunkowe, czy też szansa? Czy inwestycje w ekologię przynoszą wymierne korzyści? Czy można jednocześnie inwestować i chronić środowisko? O tym już na początku września w Krynicy.

Centrum Prasowe PAP

Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście