Wiadomości 20 sie
Handel zagraniczny Polski w I półroczu 2019

fot. Pixabay

W pierwszym półroczu 2019 roku została utrzymana obserwowana od początku br. tendencja do szybszego wzrostu eksportu niż importu. W analizowanym okresie eksport towarów zwiększył się o 4,3 proc. (do 115,2 mld EUR, r/r), a import o 2,8 proc. (do 115,4 mld EUR, r/r). Natomiast skumulowany przyrost obrotów towarowych w czerwcu znacznie spowolnił. Wynikało to z czerwcowych spadków obrotów, w eksporcie o blisko 8 proc. (r/r), a imporcie o 8,7 proc. (r/r). Szło to w parze ze spadkiem produkcji przemysłowej w tym miesiącu (o 2,7 proc.), na co wpływ miała m.in. mniejsza liczba dni roboczych i korzystna pogoda powodująca wcześniej rozpoczęty sezon urlopowy kosztem zastojów w produkcji. Deficyt obrotów towarowych wyniósł blisko 0,2 mld EUR, czyli w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego został zredukowany o prawie 1,7 mld EUR.

Obroty towarowe w Unią Europejską

Eksport towarów do UE zwiększył się o 3,4 proc. (do 92,4 mld EUR). Wolniejszy niż przeciętny wzrost do tej grupy był konsekwencją wyraźnego spowolnienia wzrostu sprzedaży do Niemiec – wzrost zaledwie o 1,7 proc. (z tym, że w ujęciu bezwzględnym był to znaczący wzrost w wysokości 520 mln EUR). Pozytywnie za to kształtowała się sprzedaż m.in. do Niderlandów (wzrost o 8,7 proc., tj. 435 mln EUR), Francji (wzrost o 6,2 proc., tj. ok. 395 mln EUR), Austrii (o ok. 16,5 proc., tj. ok. 355 mln EUR), Rumunii (o ok. 13 proc., tj. ok. 275 mln EUR) czy na Węgry (o 8,8 proc., tj. ok. 260 mln EUR).

Obroty towarowe z krajami pozaunijnymi

Trend dynamicznego wzrostu sprzedaży towarów został utrzymany w przypadku pozaunijnych rynków rozwiniętych gospodarczo (wzrost o ok. 12 proc., do blisko 8,1 mld EUR). W tej grupie nadal szybko rósł eksport do USA (o 15,5 proc., tj. ok. 460 mln EUR), Kanady (o 17,8 proc., tj. prawie 120 mln EUR) czy Szwajcarii (o 9,5 proc., tj. 90 mln EUR).

Równolegle polscy eksporterzy dynamicznie zwiększali sprzedaż towarów na rynki WNP – w pierwszym półroczu br. wzrost o blisko 10 proc., do 7 mld EUR. Pod względem zwiększenia eksportu (w ujęciu nominalnym) w dalszym ciągu wyróżniały się trzy główne rynki, tj. Rosja (o blisko 245 mln EUR, tj. 7,7 proc.), Ukraina (o ok. 195 mln EUR, tj. ok. 9 proc.) oraz Białoruś (o blisko 135 mln EUR, tj. 20 proc.).

Nadal wolno rósł eksport towarów do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych (spoza WNP), tj. o 3,1 proc. (do 7,6 mld EUR). Tradycyjnie w tej grupie państw istniały duże dysproporcje w dynamice sprzedaży. Szybko zwiększała się ona do Chin (o ok. 33 proc., tj. 300 mln EUR), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o prawie 50 proc., tj. ponad 100 mln EUR) oraz Egiptu (o 60 proc., tj. ok. 70 mln EUR), z drugiej strony wyraźnie spadła do Turcji (o 35 proc., tj. 510 mln EUR), Tajlandii (o 40 proc., tj. 63 mln EUR) i Arabii Saudyjskiej (o 15 proc., tj. prawie 50 mln EUR).

Przekrój towarowy

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszego eksportu, najbardziej w ujęciu nominalnym w okresie pierwszego półrocza br. zwiększył się eksport: kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o blisko 1,2 mld EUR, tj. o 7,8 proc.), maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów (o ok. 720 mln EUR, tj. o blisko 6,5 proc.), pojazdów i ich części i akcesoriów (o prawie 650 mln EUR, tj. 4,9 proc.) oraz tytoniu i przetworzonych namiastek tytoniu (o ok. 410 mln EUR, tj. ok. 25 proc.). 

W kolejnych miesiącach oczekujemy powrotu do pozytywnych tendencji w handlu zagranicznym Polski. Jednocześnie w rezultacie uruchomionych w drugiej połowie br. pakietów socjalnych spodziewamy się wyraźniejszego przyspieszenia po stronie importu (do ok. 5 proc. w skali roku), podczas gdy roczny wzrost eksportu szacujemy na poziomie ok. 6 proc.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście