Wiadomości 1 lut 2022
DST
DST dba o suchy klimat przez cały rok!

Szwedzki producent osuszaczy adsorpcyjnych – firma Seibu Giken DST posiada imponujące portfolio produktów i rozwiązań do kontroli wilgotności i osuszania. Szeroka gama urządzeń i rozwiązań DST spełnia rygorystyczne normy w zakresie wydajności oraz wpływu na środowisko naturalne. Nowoczesny zakład produkcyjny w Chwaszczynie umożliwia dostarczanie produktów „szytych na miarę” potrzeb każdego klienta.

Zastosowanie

Stosowanie sorbcyjnych osuszaczy powietrza DST zapewnia:

 • produkcję niezależną od warunków pogodowych,
 • koniec problemów z materiałami higroskopijnymi,
 • poprawę jakości produktów,
 • większą wydajność linii produkcyjnych,
 • znaczne obniżenie kosztów magazynowania,
 • ochronę przeciwkorozyjną,
 • obniżenie wilgotności w basenach i pomieszczeniach,
 • osuszanie zalanych budynków,
 • osuszanie produktów i półwyrobów.
 • Przy produkcji baterii litowo jonowych
 • Bardzo niski punkt rosy

 Farmacja

Produkcja tabletek

Wilgotność powietrza jest niezwykle istotna w procesie produkcji i powlekania tabletek. Agregaty DST są w stanie utrzymać wilgotność na odpowiednio niskim poziomie powodując tym samym znaczne skrócenie procesu osuszania tabletek. Suche powietrze to między innymi:

 • właściwa lepkość proszków, z których produkowane są tabletki,
 • eliminacja koagulacji proszku zanim kapsuła zostanie uszczelniona,
 • możliwość mieszania różnych składników proszkowych.

Pomieszczenia sterylne i laboratoria

Niska wilgotność względna powietrza uniemożliwia rozwój bakterii. Silikażelowy rotor stosowany w agregatach DST jest idealny dla zastosowań w pomieszczeniach wymagających wysokiej sterylności. Rotory osuszaczy są bakteriostatyczne i posiadają właściwości samooczyszczania.

Pakowanie i magazynowanie

Opakowania i etykiety utrzymane są w lepszym stanie dzięki suchemu powietrzu. 


Przemysł spożywczy

Utrzymywanie właściwych parametrów powietrza a zwłaszcza wilgotności jest niezbędne w wielu procesach technologicznych produkcji żywności. Kontrola wilgotności powietrza może wyeliminować negatywne oddziaływanie zmian pogody na produkty spożywcze.

Ser

Kontrola wilgotności powietrza jest bardzo ważna w procesie dojrzewania sera. W celu uzyskania najlepszej jego jakości, wilgotność oraz temperatura powietrza powinny być utrzymane na właściwym poziomie.

Ryby

Suszenie ryb powietrzem przed ich wędzeniem zapobiega późniejszej utracie wilgotności podczas procesu wędzenia.

Pieczywo

Poszczególne etapy produkcji chrupkiego chleba wymagają kontroli wilgotności powietrza. Suche powietrze może zostać dostarczone zarówno w procesie fermentacji, jak i w końcowym etapie suszenia. Jakość produktu finalnego utrzymana jest ponadto poprzez kontrolę wilgotności powietrza zarówno na etapie pakowania, jak i magazynowania.

Wyroby cukiernicze

Kontrola wilgotności powietrza jest niezbędna na etapie powlekania cukierków. Zbyt wysoka wilgotność powietrza powoduje lepkość cukierków oraz utrudnienia w ich powlekaniu. Wykorzystywanie suchego powietrza podczas procesu chłodzenia czekolady i cukierków umożliwia redukcję czasu chłodzenia oraz zapobiega skraplaniu wilgoci na produktach czy na urządzeniach. Poza tym, wykorzystując suche powietrze można również usprawnić proces pakowania gotowych wyrobów, ponieważ właściwa wilgotność zapobiega lepkości produktów i przywierania ich do urządzeń.

Cukier

Miałki cukier w wilgotnych warunkach może ulec zepsuciu lub skawaleniu. W celu zapobiegania negatywnym wpływom wilgoci powietrza na cukier, należy utrzymać wilgotność na poziomie 30% i umożliwić stałą cyrkulację powietrza wewnątrz silosu.

Przetwórstwo mięsa

Mięso oraz przetwórstwo mięsa wymagają surowych zasad higieny jak też zagwarantowania wysokiej jakości produktów. Ponieważ produkty mięsne są przetwarzane w chłodnych pomieszczeniach, często na sufitach, ścianach i zimnych powierzchniach występuje kondensacja, która wraz z wysoką wilgotnością może spowodować rozwój bakterii i pleśni. Aby tego uniknąć wilgotność względna nie powinna przekroczyć 65-70%RH. Większość bakterii umiera lub nie może się rozmrażać przy wilgotności względnej poniżej 50%RH. W pomieszczeniach pozbawionych osuszaczy potrzeba więcej czasu, aby osuszyć pomieszczenia i korytarze po uprzednim myciu, co powoduje, że są one śliskie, czego skutkiem są przestoje lub zatrzymanie produkcji.

Suche powietrze produkowane przez osuszacze DST przynosi wiele korzyści:

 • sufity są wolne od kondensacji – wysoka jakość produkcji. Ryzyko powstania bakterii i pleśni jest znacznie redukowane, jeśli względna wilgotność jest utrzymywana poniżej 65 -70% RH
 • pomieszczenia schną szybciej po ich umyciu, zmniejszając czas przestoju do minimum
 • bardziej bezpieczne środowisko pracy dla pracujących ludzi, podłogi nie są śliskie, a powietrze nie jest wilgotne
 • wysokie standardy higieniczne – spełnianie wymagań klientów.

Chłodnie i mroźnie

Procesy produkcyjne oraz magazynowanie wymagają czystego powietrza, wolnego od bakterii, zarodników, pleśni, kurzu i innych cząstek. Dzięki utrzymaniu niskiej wilgotności powietrza, nie występuje rozwój drobnoustrojów, a jakość produkcji i trwałość przechowywania jest wysoka.
Osuszacze w chłodniach i mroźniach utrzymują obniżoną wilgotność względną. Zapobiega to wykraplaniu się wody i tworzeniu się lodu na sufitach, ścianach i przechowywanych produktach. Ponadto chłodnice nie zaszraniają się, pracując z pełną wydajnością, przez co możliwe jest utrzymanie temperatury na założonym poziomie. 


Magazynowanie w suchym powietrzu

Magazynowanie towarów w powietrzu suchym jest stosowane dla wielu materiałów: kukurydzy, kawy, proszków, cukru, sprzętu elektronicznego, sprzętu militarnego. Suche powietrze jest niezbędne dla zachowania odpowiedniej, wysokiej jakości towarów. Osuszanie powietrza jest dużo bardziej ekonomiczne niż ogrzewanie i wentylowanie olbrzymich powierzchni magazynowych.

Korozja

Towary wytwarzane z takich materiałów jak żelazo czy stal wymagają niskiej wilgotności. Pojazdy, samoloty, maszyny i narzędzia nie korodują jeżeli są przechowywane w magazynach gdzie wilgotność względna powietrza jest mniejsza niż 50%.

Pleśń

Materiały organiczne jak dla przykładu skóra zawierają mikroorganizmy. Na takich materiałach może rozwinąć się grzyb lub pleśń. Jednak nie stanie się to jeżeli wilgotność względna w pomieszczeniu gdzie są one przechowywane będzie utrzymana poniżej 70%.

Bakterie

Bakterie, aby przetrwać i rozmnażać się, potrzebują dużej wilgotności powietrza. Jeżeli poziom wilgotności otaczającego je powietrza będzie niższy niż 50% RH, większość bakterii nie przetrwa. Granica ta jest szczególnie ważna, gdy chodzi o przechowywanie żywności szczególnie wrażliwej na działanie i rozwój bakterii.

Rozwiązaniem jest osuszanie powietrza

Dzięki użyciu osuszacza, poziom wilgotności względnej w magazynach może być kontrolowany a produkty mogą być przechowywane przez dłuższy czas bez pogarszania jakości. DST Polska potrafi znaleźć rozwiązanie nietypowych problemów. Aby uzyskać pomoc prosimy o kontakt z wybranym przedstawicielem technicznym naszej firmy. 


Lodowiska

Problem wilgoci w halach hokejowych

Wilgoć to nagminny problem w halach hokejowych. Lodowisko samo w sobie odparowuje wodę jak również powstaje niepożądana cyrkulacja powietrza przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. Ciepłe powietrze wchodzi do środka przynosząc ze sobą wilgoć. Powstaje kondensacja na zimnej powierzchni (przede wszystkim na suficie), następnie opary skraplają się i powodują nierówności na lodzie. Wysoka wilgotność stwarza nieodpowiedni klimat dla ludzi, jak również pleśni, gnicia i korozji.

Rozwiązaniem jest zainstalowanie osuszacza

Poprzez zainstalowanie osuszacza można zmniejszyć wilgotność powietrza do odpowiedniego poziomu. Dzięki temu unika się złej nawierzchni lodu, korozji a otrzymuje lepszy klimat w pomieszczeniach dla ludzi. Osuszacz DST jest łatwy w konserwacji. Inwestowanie w osuszacz to inwestować w przyszłość!


Hale namiotowe

Hale namiotowe są wykorzystywane w celu szybkiego zdobycia miejsca do magazynowania. Klienci wynajmując namioty oczekują, iż materiał, z którego są wykonane ochroni ich produkt/urządzenie przed korozją i rdzą etc. W namiotach z tworzyw sztucznych łatwiej jednak o pojawiającą się na suficie kondensację, a krople spadającej wody mogą przyczynić się do uszkodzenia przechowywanych produktów/urządzeń w namiocie. 

Stosowanie osuszaczy DST zapewnia:

 • zapobieganie kondensacji pary wodnej
 • brak problemów z korozją, powstaniem pleśni, zawilgoceniem produktów
 • znika problem „miękkich kartonów” 

Energetyka

Problemy z zawilgoceniem powietrza w elektrowniach i elektrociepłowniach

Urządzenia znajdujące się w zakładach przemysłowych wymagają ochrony przed wilgocią. W izolowanych budynkach, wskutek np. parowania powierzchni wodnych dochodzi do wystąpienia wysokiej wilgotności powietrza. Proces kondensacji występuje tam, gdzie ciepłe powietrze styka się z powierzchniami pomp czy rur, przez które płynie zimna woda. Aby zapobiec występowaniu korozji poziom wilgotności względnej powinien być mniejszy niż 50%.

Rozwiązaniem jest zainstalowanie osuszacza

Osuszacz będzie kontrolował poziom wilgotności w jednym lub większej liczbie pomieszczeń według zadanych parametrów. Poprzez zastosowanie osuszania korozja i awarie pomp i maszyn mogą być w znacznym stopniu ograniczone. Prowadzi to również do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. 


Branża wod-kan

Problem wilgoci w branży wod-kan

Osuszacze powietrza DST ochraniają przed wilgocią i korozją szereg maszyn, urządzeń oraz budynków i pomieszczeń technologicznych. Wykraplanie się pary wodnej, szczególnie w budynkach i pomieszczeniach z urządzeniami i osprzętem technicznym pracującymi w sposób ciągły jest wyjątkowo szkodliwe.

Dotyczy to głównie:

 • przepompowni
 • stacji uzdatniania wody
 • komór zasuw, komór mieszania
 • hydroforni
 • stacji filtrów
 • armatury sterującej oraz hydraulicznej
 • pozostałych pomieszczeń narażonych na wilgoć

Brak wilgoci - mniejszy przykry zapach

W oczyszczalniach ścieków nieprzyjemny zapach może być dużym problemem zarówno dla tych, którzy tam pracują, jak i dla bliskiego otoczenia. Może on być radykalnie obniżony, jeżeli wilgotność względna powietrza będzie utrzymywana poniżej 50% RH. Stacje uzdatniania wody lub hale filtrów są ciągle narażone na wykraplanie się wody na urządzeniach, zbiornikach, ścianach budynku. W celu zapobieżenia kondensacji, która może spowodować również nadmierną korozję wskazane jest zamontowanie osuszaczy DST. 


Systemy obronne

Magazyny wojskowe

Od początku lat 70-tych osuszacze DST używane są przez wojska obronne wielu państw świata w celu konserwacji poprzez osuszanie. Sprzęt bojowy marynarki, czołgi, samoloty, broń, amunicja przechowywane są w magazynach, w których powietrze jest osuszane. Technologia ta zwiększa gotowość bojową sprzętu przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów konserwacji.

Zalania

Osuszanie zawilgoconych i zalanych:

 • domów i biur
 • magazynów i piwnic
 • budowli historycznych
 • obiektów przemysłowych

Dlaczego osuszamy?

Obniżenie wilgotności poniżej 70% RH zapobiega powstawaniu pleśni i rozwojowi grzyba. Sorpcyjny osuszacz DST produkuje powietrze o wilgotności poniżej 15% RH, co zapewnia szybkie usunięcie wody z zalanych obiektów. Ten rodzaj osuszania jest najbardziej ekonomicznym i efektywnym sposobem likwidacji szkód zalaniowych.

Nasza oferta

Oferujemy usługi związane z likwidacją szkód zalaniowych, powodziowych oraz szkód związanych z pożarem. Specjaliści DST wykonują ocenę stanu zawilgocenia, instalują osuszacze z wyposażeniem, na bieżąco dokonują pomiarów stopnia osuszenia. Możemy suszyć cały budynek albo tylko zalany kawałek podłogi i ściany. Lokal może być użytkowany jednocześnie z procesem suszenia, nie wymaga ewakuacji sprzętu, eliminuje konieczność burzenia ścian i usuwania podłóg. Osuszony materiał odzyskuje swoje pierwotne właściwości, a właściciel unika kosztów związanych z jego wymianą.

Działanie

Osuszacze DST wytwarzają powietrze o bardzo niskiej wilgotności, które doprowadzone jest do najbardziej odległych miejsc zawilgoconych budynków. Proces osuszania odbywa się w sposób ciągły, bez obsługowy, kontrolowany przez precyzyjne pomiary stanu zawilgocenia. Wilgotne powietrze usuwane jest na zewnątrz budynku. Konstrukcja osuszaczy zapewnia ich wydajną pracę również przy niskich, a nawet ujemnych temperaturach oraz przy niskiej wilgotności powietrza.

Antykorozja

W trakcie wykonywania prac antykorozyjnych i malarskich, w środku zamkniętych zbiorników, cystern, rurociągów itp. Konieczne jest w ich wnętrzu utrzymanie odpowiedniej wilgotności względnej, poniżej 45%RH. Zapobiega to powstawaniu i rozszerzaniu się procesów korozyjnych, podnosi jakość oraz trwałość malowanej konstrukcji stalowej. Proponowana przez DST metoda osuszania powietrza ma szereg zalet, dzięki którym zabezpieczenie powierzchni stanowi pewną i długotrwałą ochronę. Proponowana przez DST metoda osuszania powietrza ma szereg zalet, dzięki którym zabezpieczenie powierzchni stanowi pewną i długotrwałą ochronę.

Zalety stosowania osuszaczy:

 • możliwość wykonywania prac antykorozyjnych bez względu na czynniki zewnętrzne jak temperatura, pora roku, zanieczyszczenia powietrza itp.
 • terminowe zakończenie prac - bez przestojów, co pozwala zaoszczędzić 20% na kosztach robocizny.
 • wykonawca robót może zaplanować i wykonać swoje zlecenie bez ryzyka kosztownych przestojów.
 • bardzo dobra jakość wykonywanych prac. 

Muzea

Przekazanie naszej kultury dla potomności

Wilgoć jest jedną z wielu przeciwności w walce o zachowanie dla przyszłych pokoleń naszego dziedzictwa, jakim są stare przedmioty. Obrazy, meble, tkaniny i inne przedmioty wykonane z materiałów organicznych zawierających mikroorganizmy, które rozwijają się i rozmnażają w warunkach wysokiej wilgotności powodując powstanie grzyba i pleśni. Różne metalowe obiekty w warunkach wysokiej wilgotności powietrza są podatne na działanie korozji, w niektórych przypadkach powodującej niepowetowane straty.

Dlaczego osuszanie?

Aby uniknąć zbędnych wydatków i kosztów skomplikowanego odrestaurowywania należy wyeliminować przyczyny powstawania zniszczeń. Jeżeli wilgotność względna jest utrzymywana w granicach dopuszczalnych limitów, żadne mikroorganizmy czy bakterie nie mogą się rozwinąć, żadna metalowa powierzchnia nie pokryje się korozji a pozwoli zachować nasze kulturowe dziedzictwo dla potomności. 


Branża tworzyw sztucznych

Przemysł tworzyw sztucznych jest świadomy problemów związanych z wilgocią w powietrzu. Problemy te pojawiają się już w trakcie powstawania kondensacji na formach wtryskowych („pocenie się” ścianek) aż do adsorpcji wilgoci przez granulaty. Podczas przechowywania surowca – zwykle są to granulki plastikowe w silosach – ważną rzeczą jest, aby zabezpieczyć go przed wchłanianiem wilgoci. Dodatkowo suche powietrze używane w transporcie pneumatycznym zapobiega zlepianiu się i zaklejaniu granulatu. Z pomocą osuszaczy firmy DST możesz kontrolować wilgotność na całej linii produkcyjnej.

Stosowanie osuszaczy adsorpcyjnych DST zapewnia:

 • zwiększenie wydajności produkcji
 • niższe koszty napraw i konserwacji form wtryskowych i prowadnic
 • wysoka jakość produkowanych wyrobów
 • niezawodność działania urządzeń produkcyjnych 

Przechowywanie drewna

Drewno surowe jest narażone na otaczające je powietrze , kontakt z powietrzem wilgotnym prowadzi do zawilgocenia drewna i zakłócenia krzywej równowagi . Składowanie drewna bez osuszania powietrza oznacza duże straty. Jeśli przechowywane drewno nie jest osuszane jego jakość może być bardzo różna. Zmieniająca się wilgotność względna może powodować zmianę struktury drewna, oraz dalsze występujące problemy z jego przetwarzaniem w końcowej fazie produkcji (mebli, drzwi czy okien). Zła jakość produktów prowadzi do niezadowolenia odbiorców towarów. Największym zagrożeniem jakości drewna są zmienne wahania wilgotności względnej w otaczającym powietrzu. 

Przejdź na stronę DST


Budownictwo

Problem wilgoci w budownictwie

W trakcie wykonywania prac budowlanych wewnątrz budynku konieczne jest utrzymanie odpowiednio niskiej wilgotności. Wysoka wilgotność w powietrzu stanowi duży problem:

 • na mokrych tynkach, wylewkach betonowych stropów i podłóg nie można prowadzić prac wykończeniowych
 • wilgoć w budynku prowadzi do rozwoju pleśni i grzybów
 • wysoka wilgotność jest przyczyną powstawania procesów korozyjnych stali 

Osuszanie budynków

Przy usuwaniu wilgoci z pomieszczeń najbardziej efektywną metodą osuszania jest osuszanie sorpcyjne. Ogrzewanie powietrza jedynie przeniesie wilgoć z jednej części budynku do innej. Ogrzewanie powietrza w połączeniu z wentylacją jest bardzo drogą metodą. Przy zastosowaniu osuszania sorpcyjnego wilgoć zostanie usunięta z budynku szybko i tanio.

Zalety stosowania:

 • możliwość wykonywania prac wykończeniowych bez względu na porę roku
 • terminowe oddanie obiektów
 • bardzo dobra jakość wykonywanych prac

Zakres naszych usług:

 • osuszanie budynków
 • osuszanie posadzek
 • ochrona przeciwkorozyjna
 • likwidacja szkód powodziowych
 • pomiar wilgotności obiektu
 • demonstracja działania osuszacza
 • doradztwo techniczne

Kontakty handlowe to

 Paweł Jelonkiewicz
Tel 606 765 676
Email : pawel@dstpoland.pl

Zapytaj o produkt

 

DST

Dobre praktyki Energi docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

18 kwi 2
Wiadomości Dobre praktyki Energi docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu
AlbertacutS
AlbertacutS
Men dating men participation get a bang, union, and the belle of relationships in their own unique way. https://erhe.me/tags/gay-deepthroat/ In a... - Dzisiaj
KevinSkite
KevinSkite
© Quique Magas para Wedding Style Magazine https://suphotos.com/en/lovestory-in-barcelona – Las fotografias deben ser originales y bellas pero... - 19 kwi