Wiadomości 10 wrz
Dokąd pędzi elektromobilna rewolucja?

fot. Pixabay

Polska jest u progu ery elektromobilności, a Kongres Nowej Mobilności, który odbędzie się 9-10 września w Lublinie, jest pierwszą - na taką skalę - konferencją branżową dla przedstawicieli administracji centralnej, samorządów i najważniejszych reprezentantów branży.

W trakcie kongresu, najważniejsze będą warsztaty, na których zostaną zaprezentowane realne rozwiązania w zakresie planowania miejskiej infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych. Znalazło się jednak miejsce dla wystąpień ekspertów rynku elektromobilności oraz kilku sesji dyskusyjnych. Wydarzenie zainauguruje Panel Prezydencki „Miasta przyszłości – e-mobility RoadMap”.

Wybrane debaty i wystąpienia ekspertów znajdujące się w programie:

  • - „Czy wystarczy mocy do ładowania EV w twoim mieście?,”
  • - „Smart Charge – inteligentna elektromobilność w mieście”,
  • - „Zeroemisyjna logistyka – najszybciej rozwijający się segment elektromobilności”,
  • - „Mikromobilność – problemy miast a potrzeby użytkowników”,
  • - „W jaki sposób Mobility-as-a-Service może łączyć transport publiczny i prywatny”,
  • - „Wynajem długoterminowy samochodów w Jednostce Samorządu Terytorialnego”,
  • - „Inteligentna infrastruktura wysokiej mocy dla miast”.

Rejestracja uczestników jest dostępna online: https://kongresnowejmobilnosci.pl/.

Podczas wydarzenia podpisana zostanie „Deklaracja Miast na rzecz Rozwoju Elektromobilności”, będąca wyrazem gotowości środowiska administracji samorządowej, przedsiębiorców, przedstawicieli Parlamentu i administracji rządowej, ekspertów, a także działaczy społecznych i obywateli, do współpracy w zakresie tworzenia optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi elektromobilności w Polsce. Udział w jej podpisaniu potwierdziło kilkudziesięciu włodarzy polskich miast.

W ramach kongresu odbędą się także zamknięte posiedzenia grup roboczych mających za zadanie wypracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, których implementacja przyczyni się do przyspieszania wdrażania zero- i niskoemisyjnych rozwiązań transportowych w polskich miastach.

Organizatorami Kongresu Nowej Mobilności 2019 są Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Związek Miast Polskich, a gospodarzem Miasto Lublin. Patronat nad wydarzeniem udzieliło Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz kilkadziesiąt samorządów i instytucji.

Centrum Prasowe PAP

Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście