Wiadomości 25 sty
Debata o przyszłości energetyki w Polsca

Przed polską gospodarką stoją ogromne wyzwania związane z cenami prądu, redukcją emisji, coraz trudniej dostępnymi pokładami węgla kamiennego i nieprzystosowaniem sieci przesyłowych do pracy z odnawialnymi źródłami energii. NIK, dostrzegając poważne zagrożenia dla konkurencyjności polskiej gospodarki, organizuje debatę dotyczącą przyszłości energetyki w Polsce.

Polska stoi przed wyzwaniem modernizacji sektora energetycznego, w tym budową nowych źródeł wytwarzania energii i przebudową istniejących. Jest to konieczne, w przeciwnym wypadku do odbiorców w kraju może przestać docierać prąd. Coraz większym problemem staje się także postępujące zużycie istniejącej infrastruktury przesyłowej. W dodatku dla Polski – ze względu na oparcie energetyki na węglu – szczególnie trudne są wymogi UE dotyczące redukcji emisji.

Panel ma być w zamierzeniu NIK „okrągłym stołem” w debacie publicznej o przyszłości polskiej energetyki. NIK ma nadzieję, że wydarzenie to stanie się impulsem, który wskaże administracji rządowej właściwy kierunek działań i doda koniecznym zmianom większej dynamiki. Poruszone podczas dyskusji problemy wynikać będą ze spostrzeżeń Izby wyniesionych z najnowszych kontroli - dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł energii i trwającej jeszcze kontroli rozwoju konwencjonalnych mocy wytwórczych – oraz blisko 30 wcześniejszych kontroli związanych z sektorem energetycznym.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli