Wiadomości 19 sty 2021
Danfoss
Danfoss Drives dostarcza informacji o infrastrukturze napędowej, aby zoptymalizować plan konserwacji

Usługa DrivePro® Site Assessment oferuje kierownikom fabryk i obiektów szczegółowe informacje na temat wydajności ich infrastruktury napędowej. Zmniejsza przestoje i zwiększa wydajność, ułatwiając identyfikację różnych możliwości optymalizacji. Usługa jest częścią oferty DrivePro® Life Cycle Services obejmującej usługi posprzedażowe Danfoss Drives.

DrivePro® Site Assessement rozpoczyna się od szczegółowej ankiety przeprowadzonej na miejscu przez doświadczonych inżynierów Danfoss przy użyciu wiodących w branży narzędzi oceny. Inżynierowie porównują wyniki z ustalonymi parametrami, aby oceniać status cyklu życia napędów, ich stan, krytyczność i ryzyko.

Wyniki tego badania są opisane w raporcie, który zawiera szczegółowe informacje na temat mierzonych parametrów i zalecenia dotyczące optymalizacji. Wszystkie kluczowe informacje są prezentowane zarówno w formie tabelarycznej, jak i graficznej, dzięki czemu można szybko i łatwo przyswoić główne ustalenia raportu.

Typowa zawartość raportu obejmuje ogólną wydajność w porównaniu z wzorcami branżowymi, bieżącą analizę ryzyka i zalecany plan działania. Uwzględniono również możliwości modernizacji za pomocą usługi DrivePro® Retrofit, zarządzanie wymianą po wycofaniu z eksploatacji w przypadku starzejącego się sprzętu, optymalizację dostępności części zamiennych oraz ryzyko, które może wpłynąć na czas sprawności. Po dostarczeniu raportu inżynierowie Danfoss spotykają się z klientem w celu przeglądu wyników analizy ryzyka i zaleceń.

Przeczytaj więcej na http://drivepro.danfoss.pl/ oraz w naszym arkuszu informacyjnym DrivePro® Site Assessment.

Tagi: Danfoss