Wiadomości 17 lis 2022 1
Coraz bliżej budowy morskich farm wiatrowych w porcie Świnoujście

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przygotowuje się do budowy terminala instalacyjnego do obsługi morskich farm wiatrowych, który w najbliższych latach powstanie w porcie Świnoujście. Inwestycja poprzedzi projekt Baltic Power, realizowany przez Orlen i Northland Power.

Zakres prac Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w pierwszym etapie - zaplanowanym w latach 2023-2025 r. - obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego pirsu oraz dalb dokowych pozostałych po działalności Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, a także rozbudowę nabrzeża nr 1 i nabrzeża nr 2. W drugim etapie ma powstać konstrukcja nabrzeża nr 3 i umocnienie dna akwenu. Terminal wejdzie w fazę eksploatacji z początkiem 2025 roku i
powstanie na 20 hektarach. Będzie posiadał infrastrukturę zdolną do obsługi dużych jednostek, transportujących komponenty farm wiatrowych, takie jak turbiny, ich wieże oraz fundamenty. Z portu będą wypływać również specjalistyczne jednostki zajmujące się realizacją zaawansowanych prac budowlanych związanych z morskimi farmami wiatrowymi.

W ramach inwestycji powstaną nabrzeża o długości około 485 m, głębokości technicznej 12,5 m. Będą one wysunięte o 25 m na wodę, o nośności 50 kN/m2, z 10 stanowiskami do wstępnego montażu wież o nośności 500 kN/m2. Do nabrzeży będzie prowadził nowy tor podejściowy o głębokości 12,5 m i szerokości 140 m. Na lądzie powstaną place składowe, co w sumie pozwoli na obsługę do 80 turbin wiatrowych rocznie o mocy 15MW każda.

Zakres prac realizowanych przez Orlen Neptun II obejmuje roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych na terenie przyszłych placów składowych, dróg dojazdowych i parkingów, roboty budowlane na terenie dzierżawionej nieruchomości do linii istniejących nabrzeży, budowa placów składowych i manewrowych oraz dróg wewnętrznych i parkingów, budowa obiektów kubaturowych (magazyny, warsztaty, budynki socjalno-biurowe itp.) oraz budowę infrastruktury technicznej do linii istniejących nabrzeży (podział prac na węzłach lub studzienkach ulokowanych najbliżej linii istniejących nabrzeży). 

W planach inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Orlen jest pierwsza lokalizacja morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim, tj. projekt Baltic Power, realizowany w partnerstwie z Northland Power, o maksymalnej mocy zainstalowanej do 1,2 GW. Farma wiatrowa Baltic Power będzie wykorzystywać 76 turbin o mocy 15 MW każda, dostarczonych przez firmę Vestas.

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu