Wiadomości 10 sie 2022
Swegon
Analiza zużycia energii dla poprawy wydajności energetycznej

Istnieje kilka sposobów oceny zużycia energii w systemach ogrzewania i chłodzenia. Określają one efektywność energetyczną na różne sposoby i powinny być używane w różnych sytuacjach, w zależności od potrzeb.

Metoda pierwsza: SEER/SCOP

Pierwszymi wskaźnikami ustanowionymi do pomiaru i porównywania efektywności energetycznej były EER (dla agregatów chłodniczych) i COP (dla pomp ciepła). Problem z tymi wskaźnikami polega jednak na tym, że mierzą one efekt przy pełnym obciążeniu, co nie jest zbyt reprezentatywne dla zastosowań zapewniających komfort, w których obciążenie zmienia się znacznie w ciągu roku. Zamiast tego Komisja Europejska opracowała i wdrożyła indeksy sezonowe SEER i SCOP, które uwzględniają zmienne warunki obciążenia.

SEER i SCOP dostarczają wiarygodnych informacji na temat efektywności energetycznej w UE i są idealnym narzędziem do porównywania różnych produktów, od wielu producentów. Jednakże wskaźniki te nie uwzględniają różnych warunków otoczenia ani potrzeb użytkownika i w rzeczywistości nie wskazują, jak dobrze jednostki działają w całym systemie.

Metoda druga: Obliczanie zużycia energii

Aby uzyskać oszacowanie rzeczywistej wydajności jednostki, należy obliczyć zużycie energii. Jest to liczba oparta na dwóch czynnikach: profilu miasta, który uwzględnia warunki w danej lokalizacji, oraz na profilu obciążenia, który bazuje na sposobie użytkowania urządzenia. Odbywa się to w narzędziu programowym (w przypadku Swegon, nasze narzędzie nazywa się CH Design), w którym klienci mogą testować różne konfiguracje. Wynikiem jest symulowana, szacunkowa wartość zużycia energii.

Liczba uzyskana w tej kalkulacji jest dosyć precyzyjna, ale często nie jest identyczna z tym, jak urządzenie będzie działać w rzeczywistości. W praktyce warunki mogą się pod pewnymi względami różnić. Na przykład bezwładność w zakładzie lub różne części systemu wystawione na działanie słońca lub nie, mogą skutkować zróżnicowanym rzeczywistym zużyciem. Jednak liczba ta jest na tyle bliska rzeczywistości, że stanowi dobrą wskazówkę na temat efektywności danego systemu.

Metoda trzecia: Pomiary na miejscu

Aby uzyskać dokładne wyniki zużycia energii, należy dokonać pomiarów systemu na miejscu. Dodanie narzędzi pomiarowych to opcja, którą oferuje każdy producent (na przykład platforma oprogramowania BlueThink firmy Swegon oferuje szereg dedykowanych rozwiązań). Dzięki temu narzędziu można zmieniać parametry na miejscu i mierzyć efekty. Możemy również dokonywać pomiarów efektywności pracy danego urządzenia wraz z upływem czasu. Jest to jedyny sposób na pomiar rzeczywistej wydajności urządzenia.

Podsumowując, zasadniczo istnieją trzy różne sposoby oceny wydajności energetycznej, a każdy z nich ma swój konkretny cel i zakres. Niezależnie od metody, której potrzebujesz w danym momencie, Swegon oferuje niezbędne narzędzia, które Ci w tym pomogą.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi, którzy zapewnią najbardziej optymalny dobór produktów do Państwa potrzeb. 

Tagi: Swegon