Wiadomości 20 lut 2023
Europejski rynek pobił nowy rekord - aż 3 miliony sprzedanych pomp ciepła w 2022 roku!

Europejski rynek pomp ciepła pobił nowy rekord w 2022 r. według wczesnych danych z 16 rynków*, sprzedając około 3 mln sztuk. Dane za rok 2022 zebrane przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła wskazują na wzrost o prawie 38%, więcej niż bezprecedensowy wzrost rocznej sprzedaży o 34% w roku poprzednim. Całkowita liczba podłączonych grzewczych pomp ciepła (zarówno powietrzno-powietrznych, jak i „wodnych” lub wodnych) oraz pomp ciepła do ciepłej wody w Europie wynosi obecnie około 20 milionów. Zapewniają one ogrzewanie około 16% budynków mieszkalnych i komercyjnych w Europie**.

Liczba pomp ciepła sprzedanych w 2022 r. zastąpi około 4 miliardy metrów sześciennych (bcm) gazu ziemnego, unikając około 8 milionów ton (Mt) emisji CO2. Nadzwyczajny wzrost prawdopodobnie będzie kontynuowany, biorąc pod uwagę potrzebę dekarbonizacji w świetle kryzysu klimatycznego i odejścia od paliw kopalnych, jak określono w planie REPowerEU. Pilną potrzebę działania potwierdza wsparcie rządowe dla transformacji energetycznej w ciepłownictwie w całej Europie. 

Thomas Nowak, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła powiedział:

„Rok 2022 był fenomenalnym rokiem. Spektakularny wzrost pomp ciepła jest świadectwem innowacyjnego i zrównoważonego sektora, który robi wszystko, aby zwiększyć wydajność i odpowiednio tworzyć miejsca pracy, pomagając w działaniach na rzecz klimatu i stabilizując rachunki za energię. Jednak wciąż wiele osób w Europie nie posiada jeszcze pompy ciepła z różnych powodów, począwszy od sektora działającego na pełnych obrotach, przez koszty początkowe, po brak jasnych informacji. Ściśle współpracujemy z koalicją organizacji i Komisją Europejską w celu stworzenia unijnego planu pompy ciepła, który rozwiązuje te krytyczne punkty”.

Wielkość sprzedaży w 2022 r. została zrealizowana w bardzo wymagających warunkach rynkowych, w których interesariusze w całym łańcuchu wartości pracowali nad wydajnością i łańcuchami dostaw wymienników ciepła, wentylatorów, sprężarek i półprzewodników rozciągniętych do granic możliwości. Na poziomie użytkownika końcowego należy zająć się lukami informacyjnymi oraz kwestiami kosztów początkowych i kosztów operacyjnych, aby zapewnić ciągły popyt w przyszłości. 

Niektóre bariery mogą zostać złagodzone na bardziej lokalnym poziomie. Przemysł i organizacje pracownicze w całej Europie rozpoczęły inicjatywy szkoleniowe i przekwalifikowujące, aby zwiększyć liczbę instalatorów i przeszkolonych pracowników.

Pod względem wzrostu sprzedaży pomp ciepła do ogrzewania w porównaniu z 2021 r. Polska prowadzi z dość dużą marżą z nieco ponad +100% w stosunku do sprzedaży w 2021 r., a następnie Czechy (99%), Holandia (+80%), Belgia (+66% ), Szwecji (+60%), Austrii (+59%), Niemczech (+53%) i Finlandii (+52%). Druga grupa krajów wykazuje silny wzrost między 20 a 40%: Wielka Brytania (40%, ale na podstawie szacunków, a nie oficjalnych danych); Włochy (+37%), Norwegia (+25%), Hiszpania (+21%), Szwajcaria (+22%) oraz Dania i Francja (+20%). 

Sprzedaż  pomp ciepła w 2022 roku w wybranych krajach

  Sprzedaż pomp ciepła 2022r Wzrost sprzedaży 2021-2022 (% sprzedanych dodatkowych pomp ciepła) Wzrost sprzedaży 2021-2022 (liczba sprzedanych dodatkowych pomp ciepła)
Austria 49,204 +59% +18,227
Belgia 32,965 +66% +13,121
Czechy 60,065 +99% +29,886
Dania 88,833 +20% +14,892
Finlandia 196,359 +52% +66,984
Francja 462,672 +20% +76,176
Niemcy 236,000 +53% +82 000
Włochy 502,349 +37% +134,429
Holandia 123,208 +80% +54,796
Norwegia 156,295 +25% +31,267
Polska 195,480 +102% +98,540
Portugalia 29,969 +17% +4,357
Szwecja*** 215,373 +60% +81,875
Szwajcaria 41,209 +22% +7,505
Hiszpania 161,800 +21% +28,129
Wielka Brytania**** 59,862 +40% +17,103

 * Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania.
** Stopy wzrostu są obliczane na podstawie porównania sprzedaży pomp ciepła do ogrzewania z danymi dostępnymi dla EHPA w momencie publikacji. Tempa wzrostu prezentowane w poszczególnych krajowych komunikatach prasowych mogą się różnić w wyniku porównania sprzedaży dla poszczególnych segmentów rynku. Ogólna liczba 3 milionów obejmuje 2,7 miliona pomp ciepła do ogrzewania i około 320 000 pomp ciepła do ciepłej wody. W przypadku Estonii, Węgier, Irlandii, Litwy i Słowacji dodaliśmy dane dotyczące sprzedaży w 2021 r., aby uzyskać ogólną sumę.
*** Obliczenia szwedzkich pomp ciepła obejmują teraz pompy ciepła typu powietrze-powietrze, dlatego wyświetlany wzrost jest tak znaczący.
**** Dane z Wielkiej Brytanii nie są oficjalne, ale są szacunkami opartymi na opinii ekspertów

Źródło: EPHA