Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Produkty 4 sty
DAIKIN
Nowe zestawy central wentylacyjnych do przyłączania do jednostek zewnętrznych DX

fot. Daikin

Firma Daikin ogłosiła wprowadzenie na rynek nowych zestawów zaworów rozprężnych i skrzynek sterowniczych do łatwego łączenia jednostek zewnętrznych Daikin DX (Direct eXpansion) z centralami wentylacyjnymi. Te nowe zestawy działają również z czynnikiem chłodniczym R-32 o niższym GWP, zapewniając niskoemisyjne rozwiązanie do ogrzewania, chłodzenia i dostarczania świeżego powietrza, co tworzy optymalny komfort w przestrzeniach komercyjnych.

Ułatwienie dekarbonizacji budynków przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu

Połączenie central wentylacyjnych (AHU) z jednostkami zewnętrznymi DX oferuje znaczące korzyści dla przestrzeni komercyjnych, optymalizując komfort w pomieszczeniach przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej efektywności energetycznej. Systemy DX natychmiast reagują na zmieniające się obciążenia związane z temperaturą świeżego powietrza, zapewniając stałą i komfortową temperaturę wewnętrzną bez strat energii.

Co więcej, w najnowszych jednostkach inwerterowych VRV 5 ze sterowaniem inwerterowym stosowany jest czynnik chłodniczy R-32 o niższym GWP. Dlatego mogą one znacznie zmniejszyć ślad węglowy budynków, pomagając firmom w osiągnięciu ich celów ekologicznych, zapewniając jednocześnie, że rozwiązanie jest przyszłościowe.

Wygoda i możliwość wyboru

Najnowszy zestaw rozszerzający EKEA został znacznie ulepszony, oferując prostotę i opłacalność rozwiązania w pakiecie ze zwiększoną elastycznością i opcjami konfiguracji, aby umożliwić efektywne dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Dodanie trzech nowych wydajności (300, 350 i 400) zapewnia utworzenie pełnej gamy zestawów zaworów rozprężnych o mocach od 5 do 69,3 kW, aby spełnić wymagania każdego budynku. Dzięki pięciu dostępnym trybom sterowania, projektanci mogą wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie, dla wyważenia łatwości integracji z czasem reakcji. Zestawy mogą być używane w skrajnych warunkach pogodowych do minus 20˚C.

Oferta kompleksowa

Zestawy AHU firmy Daikin mogą być używane z dowolnymi centralami wentylacyjnymi z wężownicą DX na czynnik chłodniczy R-32 (lub R-410A), jednak dla uproszczenia dostaw Daikin oferuje rozwiązania pakietowe. Obejmuje to jednostkę zewnętrzną Daikin DX i centralę wentylacyjną Daikin z fabrycznie zamontowanym zestawem zaworu rozprężnego i skrzynką sterowniczą, oferując kompatybilność od razu po zakupie, z jednym punktem kontaktowym. Dokonanie wyboru jednego z rozwiązań AHU o przepływie powietrza do 140 000 m³/h jest łatwe dzięki dedykowanemu oprogramowaniu Daikin.

Joao Teixeira, specjalista ds. produktów VRV w Daikin, mówi:

"Nieustannie pracujemy nad rozwojem innowacyjnych produktów o niższym śladzie CO2, czego celem jest tworzenie budynków komercyjnych o zerowej emisji netto. Umożliwiając integrację pomp ciepła VRV 5 z systemami central wentylacyjnych, zestaw zaworu rozprężnego EKEA oferuje wygodę i prostotę z możliwością dalszego dostosowania dla zapewnienia optymalnego zużycia energii, przy jednoczesnym zastosowaniu czynników chłodniczych o niższym GWP, takich jak R-32, w celu zmniejszenia wpływu na środowisko”.

Części składowe systemu

Do zintegrowania centrali wentylacyjnej z systemem DX potrzeba 5 kluczowych elementów. Poniżej znajduje się krótki przegląd części składowych oraz ich funkcji.

fot. Daikin

  1. Jednostka zewnętrzna DX (na przykład: jednostka zewnętrzna VRV 5), oferuje szybką reakcję na zmieniające się obciążenie i niskie koszty eksploatacji.
  2. Centrala wentylacyjna Daikin (lub innej firmy) z wymiennikiem ciepła DX (Direct eXpansion). Wymiennik ciepła DX zastępuje wodny wymiennik ciepła. Wszystkie inne elementy centrali wentylacyjnej pozostają bez zmian
  3. Zestaw zaworu rozprężnego, który reguluje przepływ czynnika chłodniczego (a tym samym dostarczaną wydajność) do centrali wentylacyjnej.
  4. Skrzynka sterownicza steruje zestawem zaworu rozprężnego i wydajnością jednostki zewnętrznej w oparciu o dane wejściowe sterownika oraz czujników/termistorów. W zależności od typu sterownika i umiejscowienia termistora, regulacja może odbywać się na podstawie temperatury powietrza nawiewanego lub powrotnego lub poprzez temperaturę parowania/skraplania.
  5. Sterownik Daikin lub DDC, w zależności od sterownika, zapewni równowagę między łatwością integracji a czasem reakcji na zmieniające się obciążenia.

 

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz poniższą broszurę.