SMAY - Katalog produktów
Produkty 5 mar 2020
ROCKWOOL
Bezpieczna wentylacja dzięki CONLIT MAT od ROCKWOOL

fot. ROCKWOOL

Zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej dla przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych to jedno z poważniejszych wyzwań dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w całym budynku. Dlatego też powstał CONLIT MAT - system oparty o wełnę skalną ROCKWOOL, który tworzy niepalną barierę ogniową, zaprojektowaną po to, by chronić te newralgiczne elementy budynku przed ogniem.

System CONLIT MAT jest przeznaczony do zabezpieczania przed ogniem przewodów wentylacyjnych, o przekroju okrągłym, w klasie odporności ogniowej EI 60 (ho i↔o)S. Unikalne właściwości ognioochronne zawdzięcza wełnie skalnej ROCKWOOL - naturalnemu materiałowi, który jako jeden z nielicznych jest odporny na działanie ognia i temperatur pożarowych, przekraczających nawet 1000 stopni Celsjusza. 

Systemem można izolować przewody o średnicy nie większej niż 1000 mm. o ciśnieniu roboczym od 500 Pa do +500 Pa. Co ważne, jego właściwości są w pełni zgodne z wymaganiami “Warunków Technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie”. 

– Stosując system z wełny skalnej, dla godzinnej odporności ogniowej przewodów, przy grubości maty 100 mm, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej izolacji elementów podwieszenia przewodów, obejm stalowych i prętów. Izolacja przewodów matą CONLIT MAT, o współczynniku przewodzenia ciepła równym 0,038 W/m⸱K (dla 10°C), zapewnia także odpowiednie parametry termiczne, wymagane dla przewodów ogrzewania powietrznego. – mówi Joanna Pożeżyńska, Menadżer Produktu w ROCKWOOL Polska – System CONLIT MAT to rozwiązanie zapewniające wymagany poziom izolacji oraz bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji HVACR. 

Z systemem CONLIT MAT przewody wentylacyjne lub klimatyzacyjne zachowują odpowiednią szczelność, izolacyjność i dymoszczelność ogniową. Zastosowanie systemu sprawia również, że nie trzeba montować klap odcinających w miejscu przejścia instalacji wentylacyjnej przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

W skład systemu CONLIT MAT wchodzą następujące elementy:

  • maty z wełny skalnej CONLIT MAT, które charakteryzują się nominalną gęstością 85 kg/m3 z jednostronną okładziną ze stalowej siatki galwanizowanej, przeszytej drutem galwanizowanym przez warstwę maty, ściegiem łańcuszkowym, w odstępach co 10 cm oraz z warstwą folii aluminiowej wzmocnionej włóknem szklanym, pomiędzy siatką a matą
  • stalowy drut galwanizowany, o średnicy nie mniejszej niż 0,5 mm

Dodatkowo, przy przejściu przewodów przez przegrody, stosowany jest klej mineralny CONLIT GLUE, wytwarzany ze szkła wodnego i glinki kaolinowej.

Parametry techniczne: 

  • OPIS PRODUKTU: Niepalna mata ze skalnej wełny z jednostronną okładziną ze stalowej siatki galwanizowanej, przeszytej drutem galwanizowanym przez warstwę maty ściegiem łańcuszkowym w odstępach co 10 cm, oraz z warstwą folii aluminiowej wzmocnionej włóknem szklanym pomiędzy siatką a matą.
  • KRAJOWA OCENA TECHNICZNA: ITB-KOT-2019/0488 wydanie 1
  • KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: 020-UWB-2766/W
  • ZASTOSOWANIE: Do wykonywania wewnątrz budynków jednowarstwowych zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym (w tym przewodów typu SPIRO). Przewody wentylacyjne z blachy stalowej zabezpieczone systemem CONLIT MAT spełniają wymagania odporności ogniowej w klasie EI 60 (ho i↔o) S. System CONLIT MAT może być stosowany do izolacji przewodów o maksymalnej średnicy 1000 mm oraz ciśnieniu roboczym od -500 Pa do +500 Pa.
  • PARAMETRY TECHNICZNE: Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,038 W/mK, Klasa reakcji na ogień A1 wyrób, długość szerokość grubość ilość r

Więcej informacji na temat produktów CONLIT MAT można znaleźć na stronie ROCKWOOL.

ROCKWOOL

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście