Wienkra - Kalendarz
Wiadomości 12 sty
Wzrost bezrobocia w grudniu 2020 r.

Wzrost bezrobocia w grudniu 2020 r. Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2020 roku) wyniosła w grudniu 2020 r. 6,2%, co oznacza, że w porównaniu do listopada 2020 r. nastąpił wzrost tego wskaźnika o 0,1 punktu procentowego. Analogiczny wzrost w grudniu notowano w latach 2017-2019.

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2020 roku wyniosła 1,046 mln osób i – w porównaniu do końca listopada 2020 roku wzrosła o 21,1 tys. osób, czyli o 2,1%. W analogicznym okresie 2019 r. poziom bezrobocia rejestrowanego zwiększył się o 16,7 tys. osób, tj. o 2,0%.

Wzrost bezrobocia w grudniu 2020 r. jest zjawiskiem typowym dla końca roku i obserwowanym również w ubiegłych latach.

 

Tagi: biznes
Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl