Wiadomości 22 mar 2023
Wiceminister Piotr Dziadzio z licealistami ze Skawiny o zrównoważonym korzystaniu ze środowiska naturalnego

"Globalny i lokalny wymiar podróżowania" - w zakresie geoturystyki i zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego to temat spotkania wiceministra klimatu i środowiska Piotra Dziadzio z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie. Wykład w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbył się 20 marca 2023 r.

Podczas wystąpienia wiceminister dr Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa omówił, jak kompleksowo zagadnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego jest realizowane w MKiŚ. Wskazał zasady turystyki zrównoważonej w odniesieniu do środowiska naturalnego i jego ochrony, geoturystyki oraz działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego.

Wiceszef resortu przedstawił zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego w zakresie surowców naturalnych, ich ochrony i racjonalnego wykorzystania z poszanowaniem dla środowiska (surowce energetyczne i geotermia oraz jej potencjał w Polsce) w zakresie leśnictwa i łowiectwa, ochrony parków narodowych i ochrony powietrza i polityki miejskiej.

Obecni podczas spotkania przedstawiciele Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa oraz Departamentu Ochrony Przyrody szczegółowo przedstawili zagadnienia z zakresu leśnictwa oraz ochrony parków narodowych. 

Wiceminister omówił też kwestie związane z koniecznymi działaniami adaptacyjnymi do zachodzących zmian klimatu oraz ochronę geo- i bioróżnorodności.

Dzisiejsza filozofia podróżowania powinna skupiać się na równowadze pomiędzy potrzebami turystów, środowiskiem naturalnym oraz lokalnych społeczności. Powinniśmy również zadbać o odpowiedni poziom edukacji i myślenia o środowisku, w którym chcemy żyć. O czystych i przyjaznych miastach, o odnawialnej energii i optymalnym jej wykorzystaniu

– mówił wiceminister Piotr Dziadzio.

Główny Geolog Kraju wspomniał też o realizowanych w MKiŚ programach: „Miasto z klimatem”, w ramach którego wspieramy wybrane miasta w ich proklimatycznej transformacji, oraz programach NFOŚiGW mających na celu poprawę stanu powietrza, w tym programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz „Ciepłe Mieszkanie”, „Mój Prąd”, „Stop Smog”, czy też „Mój Elektryk” i „Zielony Transport Publiczny”.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, pytając m.in. o surowce i możliwość ich wykorzystywania, o sytuację związaną z planami Parlamentu Europejskiego w zakresie kompetencji państw członkowskich w zarządzaniu leśnictwem oraz o planowanych nowych parkach narodowych.