Wiadomości 2 cze 2022
Wiceminister Ireneusz Zyska na Narodowym Kongresie Biometanu

„Jako Pełnomocnika Rządu ds. OZE niezmiernie cieszy mnie rosnące zainteresowanie wykorzystaniem biometanu. To sektor o wysokim potencjale rozwojowym, z którego należy skorzystać” – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podczas wystąpienia otwierającego V Narodowy Kongres Biometanu. Wydarzenie odbyło się 30 maja 2022 r.

Odbywający się po raz piąty kongres stanowi platformą wymiany doświadczeń, dyskusji eksperckiej oraz wypracowania optymalnego dla Polski modelu rozwoju sektora biometanu.

Polska gospodarka, w szczególności rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, dysponuje bardzo dużym potencjałem substratowym, w szczególności w postaci biomasy oraz produktów ubocznych i odpadów pochodzenia rolniczego. Szacunki wskazują, że jest to ok. 120-150 mln ton użytecznych biogazowo odpadów. Potencjał produkcji biogazu z odpadów wynosi niemal 13-15 mld m3 biogazu rocznie, co odpowiada ok. 8 mld m3 biometanu rocznie.

Biometan był dotychczas niedocenianym źródłem pozyskiwania energii. Opracowania branżowe oraz doświadczenie krajów, w których branża biometanu rozwija się aktualnie najszybciej, wyraźnie wskazują, że rozwój tego sektora przynosi szereg korzyści w wielu obszarach gospodarki

– powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska.

Stabilna produkcja energii w oparciu o własne surowce zmniejsza zależność Polski od importu paliw kopalnych.. Tragiczne wydarzenia związane z agresją Rosji na Ukrainę tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że będąca jednym z priorytetów z zakresu bezpieczeństwa energetycznego strategii dywersyfikacji dostaw gazu to właściwy kierunek

– dodał wiceminister.