Wiadomości 17 wrz
Frapol
Urządzenia Frapol na oddziale Szpitala Jana Pawła II w Krakowie

fot. Frapol

11 września, dzięki środkom unijnym, w szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie oddano do użytku Centrum Torakoonkologii i Transplantologii.

Nowy ośrodek zapewni kompleksową opiekę pacjentom z chorobami klatki piersiowej. Prace nad Centrum objęły między innymi rozbudowę bloku operacyjnego, uwzględniającą wybudowanie sali operacyjnej z zapleczem, utworzenie odcinka Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego, przygotowanie sal umożliwiających izolację chorych zakażonych patogenami alertowymi, utworzenie Pracowni Fizjoterapii ze stanowiskami do rehabilitacji chorych.
Wszystkie pomieszczenia Centrum obsługują centrale wentylacyjne Frapol o łącznym wydatku 20 700 m3/h. Specyfika pomieszczeń wymaga wysokiej jakości urządzeń przystosowanych do specyfiki pracy szpitala. Taką możliwość daje zintegrowany system klimatyzacji pomieszczeń czystych Framedic. Elementy systemu (2 centrale w wykonaniu cleanroom, 3 centrale w wykonaniu higienicznym, strop laminarny wielkości 3.05 x 3.05 metra, nawiewniki i tłumiki w wykonaniu higienicznym) obsługują nowe Centrum Torakoonkologii i Transplantologii.

gift