Wiadomości 2 lip
Tauron buduje pierwszy magazyn energii

Tauron realizuje w województwie opolskim nowy projekt budowy pilotażowego systemu magazynowania energii elektrycznej. Magazyn energii powstanie w Cieszanowicach i zostanie powiązany z farmą wiatrową Lipniki. System zostanie oddany do użytku w czwartym kwartale 2019 r.

Pilotażowy projekt budowy magazyny energii ma pomóc w bardziej efektywny sposób gospodarować energią elektryczną oraz dystrybuować ją do użytkowników końcowych. - Podejmujemy szereg działań dotyczących rozwijania technologii magazynowania energii elektrycznej. Dzięki współpracy z amerykańskim Electric Power Research Institute, uczestniczymy w globalnym programie badawczym dotyczącym magazynowania, współpracując równocześnie ze startupem, który przygotowuje obiecujące rozwiązania w tej dziedzinie. Technologie magazynowania znajdą się też w polu zainteresowania powołanego Funduszu CVC EEC Magenta – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju. - Magazyn pilotażowy w Cieszanowicach to szansa na sprawdzenie w rzeczywistych warunkach wypracowanych dotychczas rozwiązań – dodaje.

System powstaje przy stacji energetycznej w miejscowości Cieszanowice w gminie Kamiennik w woj. opolskim. Z punktu widzenia realizacji celów projektu ta lokalizacja jest najkorzystniejsza, ponieważ stacja ta współpracuje z należącą do Grupy Tauron farmą wiatrową Lipniki o mocy ok. 30 MW, zlokalizowaną w odległości 7,5 km od projektowanego magazynu. Moc czynna magazynu wyniesie co najmniej 2000 kW, a pojemność użyteczna co najmniej 500 kWh. Ze wszystkich odnawialnych źródeł energii udział farm wiatrowych w produkcji energii elektrycznej w Polsce jest największy. Tauron liczy, że doświadczenia zdobyte przy realizacji inwestycji w zakresie technicznej i ekonomicznej użyteczności systemu zostaną wykorzystane w innych lokalizacjach, gdzie są zainstalowane mało stabilne źródła energii.

- Projekt docelowo ma potwierdzić w praktyce korzyści z magazynowania energii elektrycznej w oparciu o innowacyjne magazyny energii wykorzystujące ogniwa elektrochemiczne – podkreśla Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja. - Z punktu widzenia operatora systemu dystrybucyjnego istotne jest również zmniejszenie technicznych strat sieciowych poprzez poprawę gospodarowania energią elektryczną oraz stabilizacja pracy sieci poprzez efektywniejsze sterowanie strumieniami przepływu energii. Zyskają na tych działaniach nasi klienci – dodaje.

Do realizacji projektu, Tauron pozyskał 9,4 mln zł dofinasowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany termin uruchomienia systemu magazynowania to koniec 2019 r.

W I kwartale 2018 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 569 mln zł i były niższe r/r o 10,5 proc. Największe nakłady zostały poniesione w dystrybucji - na modernizację sieci dystrybucyjnej przeznaczono 140 mln zł, na budowę nowych przyłączeń 116 mln zł. Z kolei 190 mln zł ma zasilić projekt budowy bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki osiągną poziom ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r. W I kwartale 2018 r. Grupa wypracowała przychody na poziomie 4,8 mld zł (wzrost o 5 proc. r/r) oraz 636 mln zł zysku netto.

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu

gift