Systherm - baner sierpien 2021
Wiadomości 8 lip 2020
Śląskie Kamienice inwestują w branżę fotowoltaiki

Spółka zależna Śląskich Kamienic podpisała umowę współpracy w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych ze spółką Columbus Energy. Realizacja pierwszych inwestycji rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Spółka Farmy Fotowoltaiki, w której Śląskie Kamienice objęły 10.000.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, zawarła umowę współpracy w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych z notowaną na rynku NewConnect spółką Columbus Energy. Oba podmioty zobowiązały się do wspólnej realizacji projektów polegających m.in. na znalezieniu lokalizacji, zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej, poprzez ich wspólne finansowanie i podział zadań związanych z ich przygotowaniem. Obie strony zobowiązały się do zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której obejmą po 50% udziałów. Zarząd Śląskie Kamienice dostrzega bardzo duży potencjał wzrostu w tym segmencie biznesowym.

– Zainicjowanie aktywności w obszarze fotowoltaiki to ogromny impuls dla rozwoju naszej Grupy Kapitałowej, która już wkrótce zmieni formalnie nazwę na Berg Holding - komentuje Kamil Kita, prezes spółki Farmy Fotowoltaiki i jednocześnie członek zarządu spółki Śląskie Kamienice. – Mamy zamiar bardzo aktywnie inwestować w branżę fotowoltaiki, ponieważ ma ona ogromny potencjał i jest dopiero w początkowej fazie wzrostu. Jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć budowę pierwszych farm fotowoltaicznych - dodaje Kita.

W ramach współpracy przy realizacji projektów Farmy Fotowoltaiki w organizacji będą odpowiedzialne za wyszukiwanie lokalizacji pod realizację projektów, pozyskiwanie praw do nieruchomości dla realizacji projektów oraz finansowanie 50% kosztów realizacji projektów na warunkach określonych w umowie. Projekty będą realizowane przez spółki celowe tworzone przez spółkę zawiązaną wspólnie przez Farmy Fotowoltaiki w organizacji oraz Columbus Energy.

Śląskie Kamienice zakończyły 2019 r. zyskiem netto w wysokości ponad 2,1 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 22,8 mln zł. Wartość aktywów spółki na koniec 2019 r. ukształtowała się na poziomie blisko 89,8 mln zł. Spółka planuje przeniesienie notowań z New Connect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zajmuje się modernizacją zakupionych kamienic na obszarze Górnego Śląska.

Tagi: inwestycje
Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście