Wiadomości 10 lut 2022
Skanska na drodze do neutralności klimatycznej. Pierwsza taka certyfikacja dla firmy budowlanej

Skanska od lat konsekwentnie dąży do realizacji Celu Klimatycznego, określonego dla wszystkich spółek Grupy. Zakłada on redukcję emisji dwutlenku węgla, za który firma jest odpowiedzialna, do 2030 roku o 50% (względem lat 2015 i 2020 – zależnie od źródeł emisji, tj. kategorii) oraz osiągnięcie w tym zakresie neutralności klimatycznej, a więc zerowych emisji netto, do roku 2045. Cel Grupy Skanska został pod koniec minionego roku uznany i potwierdzony przez Science-Based Target Initiative, jako zgodny z założeniami klimatycznego Porozumienia Paryskiego, zmierzającego do ograniczenia globalnego ocieplenia. Była to pierwsza na świecie certyfikacja SCTI dla firmy budowlanej.
 Skanska Residential Development Poland na bieżąco śledzi postępy działań w ramach wyznaczonego Celu Klimatycznego grupy, dzięki systematycznemu raportowaniu śladu węglowego całej organizacji.

– W ubiegłym roku stworzyliśmy cyfrową platformę analityczną, która pozwala na monitorowanie wszystkich naszych emisji CO2. Dzięki temu w jednym miejscu gromadzone są informacje o wskaźnikach z każdego obszaru działalności firmy – zarówno te dotyczące codziennego funkcjonowania biznesu jak zużycie energii w biurach, ogrzewanie budynków biurowych, emisja CO2 spowodowana delegacjami i podróżami służbowymi, zużycie energii na placach budowy oraz – a właściwie przede wszystkim – wskaźniki efektywności energetycznej naszych projektów – wyjaśnia Artur Łeszczyński, manager ds. rozwoju biznesu w spółce mieszkaniowej Skanska. – Pozwala nam to obserwować całościowy obraz sytuacji, w której w danym momencie znajduje się nasza firma, analizować poszczególne okresy oraz prognozować i modelować przyszłość – dodaje. 

Dane zebrane przez spółkę dzielone są na trzy główne kategorie, w oparciu o międzynarodową metodologię Greenhouse Gas Protocol (GGP), czyli globalny standard pomiarów i zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, dedykowany zarówno dla biznesu jak i sektora publicznego. Kategorie te obejmują: emisje bezpośrednie, czyli te pochodzące z posiadanych lub kontrolowanych źródeł energii; pośrednie – powstałe na skutek używania zakupionej energii elektrycznej i cieplnej oraz emisje pośrednie, nieuwzględnione w poprzedniej kategorii – czyli takie, które wygenerowały np. delegacje, podróże służbowe pracowników i użytkowanie produktów sprzedawanych przez organizację.

Realizacja Celu Klimatycznego to nadrzędny priorytet spółki mieszkaniowej Skanska. Jego realizacja to przede wszystkim maksymalizacja efektywności energetycznej każdego budynku, który jest projektowany i dostarczany klientom. Każda z inwestycji Skanska Residential Development Poland certyfikowana jest w systemie BREEAM (w ubiegłym roku firma uzyskała sześć certyfikatów dla swoich inwestycji), a poziom certyfikacji nowych projektów jest konsekwentnie podnoszony.

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu