Wiadomości 22 paź 1
Rozwój elektromobilności w Polsce - TAURON i KGHM podpisują list intencyjny

fot. Ministerstwo Energii

- Podpisany dziś list intencyjny doskonale wpisuje się w działania na rzecz elektromobilności prowadzone przez Ministerstwo Energii. To kolejny krok w stronę upowszechnienia transportu elektrycznego – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski komentując współpracę pomiędzy TAURON i KGHM Polska Miedź w obszarze budowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, rozwoju usługi carsharingu oraz działań proekologicznych. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 18 października 2018 roku w Siedlcach podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego.

Podpisane porozumienie zakłada, w pierwszym etapie, uruchomienie stacji szybkiego ładowania w strategicznych dla KGHM oraz TAURON lokalizacjach. Szybkie stacje ładowania (DC) pozwalają na naładowanie samochodu elektrycznego zaledwie w pół godziny.

- Myślę, że dzięki takim przedsięwzięciom uda się pokonać barierę czasu ładowania baterii, tak istotną w rozwoju elektromobilności – powiedział minister Tchórzewski komentując działanie spółek i wskazując na potrzebę otwartej współpracy w tym zakresie pomiędzy firmami i samorządami.  

Wspólne przedsięwzięcia TUARON i KGHM będą dotyczyć również rozwoju carsharingu i poprawy efektywności zużycia energii elektrycznej. Jeszcze przed grudniowym Szczytem Klimatycznym w Katowicach TAURON uruchomi system 22 terminali ładowania samochodów elektrycznych. Ta bazowa infrastruktura będzie służyła m.in. usłudze carsharingu. Za prowadzenie działań w zakresie podpisanego listu intencyjnego w Grupie TAURON jest odpowiedzialna spółka Magenta Grupa TAURON, która powstała w ubiegłym roku z myślą o tworzeniu innowacyjnych rozwiązań produktowych i modeli biznesowych.

Źródło: Ministerstwo Energii

gift