Sevra pompa ciepła
Wiadomości 8 sty
ROCKWOOL
ROCKWOOL ogłasza ambitne cele dotyczące dekarbonizacji

ROCKWOOL we współpracy z Science Based Targets (SBTi) stawia sobie nowe cele związane z dekarbonizacją. Ich realizacja jeszcze bardziej wzmocni pozycję ROCKWOOL jako firmy o niskim poziomie emisji dwutlenku węgla.

ROCKWOOL, światowy lider w produkcji wyrobów z wełny skalnej, ogłasza ambitne, oparte na naukowych podstawach globalne cele dekarbonizacji, które zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). 

Kluczowe elementy planów dekarbonizacji Grupy ROCKWOOL to m.in:

  • Bezwzględna redukcja emisji gazów cieplarnianych z fabryk o 38% do 2034 r. (w stosunku do roku bazowego 2019)
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia produktu o 20% do 2034 r. (w stosunku do roku bazowego 2019)

Te plany redukcji emisji, które uzupełniają nasze obecne cele zrównoważonego rozwoju, są równoznaczne z ambitnym ograniczeniem o jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia produktów ROCKWOOL do roku 2034, przy jednoczesnym zapewnieniu stałej redukcji emisji dwutlenku węgla emitowanego na wyprodukowaną tonę naszych produktów.

Napawa nas dumą to, że jesteśmy jedną z niewielu energochłonnych firm produkcyjnych, których podparte naukowo plany redukcji emisji zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez inicjatywę SBT. Te nowe cele opierają się na mocnych podstawach. Już teraz jesteśmy przedsiębiorstwem o ujemnej emisji dwutlenku węgla netto. Choć niewiele firm może tak twierdzić, my uważamy, że to jeszcze za mało, i dlatego zaangażowaliśmy się w tę ambitną ścieżkę dekarbonizacji.
Jens Birgersson
DYREKTOR GENERALNY GRUPY ROCKWOOL
Science Based Targets jest wspólną inicjatywą CDP, UN Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) i WWF, których misją jest zwiększenie ambicji korporacyjnych w zakresie działań na rzecz klimatu przez mobilizowanie przedsiębiorstw do ustalania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnych z opartymi na dowodach naukowych wymogami dotyczącymi ograniczenia globalnego ocieplenia do mniej niż 1,5ºC/2°C w porównaniu z temperaturami sprzed ery przemysłowej. 
 
Osiągnięcie tych celów redukcji emisji będzie ważnym krokiem w realizacji globalnych ambicji zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do zera do 2050 roku. Pokazując, że energochłonna firma produkcyjna może je osiągnąć, mamy nadzieję, że zainspirujemy innych do podjęcia działań, które pomogą stworzyć bardziej ekologiczną i zrównoważoną przyszłość.
Jens Birgersson
DYREKTOR GENERALNY GRUPY ROCKWOOL
 

Nowe zobowiązania w zakresie dekarbonizacji opierają się na istniejącym statusie ROCKWOOL jako przedsiębiorstwa z ujemną emisją dwutlenku węgla netto (CO2e). W całym okresie użytkowania izolacja budynków sprzedana przez ROCKWOOL w 2019 roku zapewni oszczędność 100-krotności węgla emitowanego podczas produkcji. Możliwość nieskończonego recyklingu wełny skalnej bez utraty jej właściwości użytkowych odróżnia ją również od materiałów budowlanych niepodlegających recyklingowi, które po zakończeniu eksploatacji musiałyby zostać zutylizowane, powodując emisję zanieczyszczeń. Recykling wełny skalnej w fabrykach ROCKWOOL przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla również tych związanych z produkcją. 

W oparciu o nasze wieloletnie wysiłki zmierzające do poprawy efektywności energetycznej własnych działań, redukcja bezpośredniej emisji z produkcji jest kluczowym elementem naszych innowacji technologicznych. Rozwijamy na przykład na dużą skalę technologię topienia elektrycznego, która jest przyjazna dla środowiska w krajach, gdzie sieć energetyczna jest już niskoemisyjna. Dlatego wybraliśmy naszą fabrykę w norweskim Moss, aby pilotować wdrożenie największej w branży technologii pieca elektrycznego. Po uruchomieniu nowych rozwiązań emisja dwutlenku węgla w fabryce Moss spadnie o około 80%.

Kontynuując proces dekarbonizacji, już teraz uzyskujemy korzyści ze znacznych inwestycji w innowacyjną w branży technologię topienia opartą na elastycznym wyborze paliw, która umożliwia przejście z węgla na paliwa mniej emisyjne, takie jak gaz ziemny czy biogaz. Oprócz przekształcenia naszych dwóch duńskich fabryk na gaz ziemny w 2020 r. i certyfikacji neutralności klimatycznej dla biogazu w 2021 r., planujemy w roku 2021 zmodernizować jedną z fabryk w Polsce, dzięki czemu przejdziemy z wykorzystywania węgla na rzecz gazu ziemnego. Ponadto w przyszłym roku rozpoczniemy działalność w najnowszej fabryce w Stanach Zjednoczonych zasilanej gazem ziemnym. W ciągu najbliższych kilku lat planujemy przekształcenie technologii i zmianę paliwa z węgla na gaz w innych zakładach grupy.

Wnioski, jakie wyciągniemy z tych innowacyjnych realizacji i naszych bieżących wysiłków w zakresie poprawy efektywności energetycznej, zostaną wykorzystane w innych miejscach działalności Grupy ROCKWOOL.

 
 
ROCKWOOL