Wiadomości 15 paź 2021
Raport EY i ING: Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów

Coraz częściej kwestionuje się zysk finansowy jako główny cel istnienia przedsiębiorstwa. Zmiany klimatyczne, rosnąca świadomość oraz presja społeczna są katalizatorem nowych regulacji w obszarze klimatycznym. Społeczeństwo wymaga większej odpowiedzialności od organizacji, dla których pracujemy, od których kupujemy, czy w które inwestujemy.

W ostatnim dziesięcioleciu wielokrotnie byliśmy świadkami sytuacji, gdy krótkoterminowe cele finansowe negatywnie wpływały na długoterminową wartość. 

Przykładem tego są spółki wydobywcze, które nie licząc się z lokalną społecznością, dla dostępu do zasobów naturalnych relokowały całe osiedla. Negatywnie ocenialiśmy działania firm odzieżowych, które przenosiły zakłady produkcyjne w takie części naszego globu, gdzie nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa pracy i godnego traktowania pracowników. Niektóre spółki z branży ecommerce, w tym giganci technologiczni, pomimo że wykorzystują dobra lokalnie, agresywnie unikają lokalnego opodatkowania. Przedsiębiorstwa produkujące napoje i żywność często wykorzystują, i to na niespotykaną skalę, jednorazowy plastik, zanieczyszczając lasy i oceany. Niektórzy producenci samochodów otwarcie oszukiwali w kwestii zanieczyszczeń i emisji, a niektóre instytucje finansowe czy firmy doradcze uwikłały się w konflikt interesów, tracąc na wiele lat zaufanie swoich klientów i pracowników. Takie przykłady można mnożyć. Świadomość społeczna jest coraz większa i powoduje rosnącą presję na regulatorów. To z kolei ma niebagatelny wpływ na długoterminowy rozwój przedsiębiorstw.

Jeśli dodamy do tego kwestie dotyczące ryzyka klimatycznego, które są coraz bardziej widoczne i oczywiste, to każdy z nas przyzna, że krótkoterminowe raportowanie finansowe jest wysoce niewystarczające do prawidłowej oceny perspektyw rozwoju oraz wartości przedsiębiorstwa.

Dlatego od lat pojawiają się inicjatywy próbujące usystematyzować kwestie dotyczące długoterminowej wartości, zrównoważonego rozwoju, kryteriów ESG itp. Nawet doświadczeni liderzy zaczynają się gubić w złożoności terminologii oraz ustaleniu priorytetów postępowania.

W naszym najnowszym raporcie „Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów”, przygotowanym wraz z ING, porządkujemy niektóre terminy pojawiające się w debacie publicznej oraz wskazujemy praktyczne aspekty, które mogą pomóc w kreowaniu długoterminowej wartości przedsiębiorstwa.

Budując długoterminową wartość przedsiębiorstwa nie sposób pominąć kwestii klimatycznych. Zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju nie są chwilową modą, a długoterminowym trendem, który jest na agendzie inwestorów instytucjonalnych oraz zarządów największych światowych przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania ze strony regulatorów oraz presję sektora finansowego, można stwierdzić że kryteria środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG), a w szczególności cele dekarbonizacyjne, będą filarem transformacji przedsiębiorstw w erze popandemicznej. Obejmuje to również wypracowanie standardów raportowania niefinansowych czynników ESG
Jarosław Wajer
EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

 

Tagi: ekologia
EY

EY http://www.ey.com

EY to światowy lider w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego.