Gree - Ciepło z Gree
Wiadomości 23 mar
Dacpol
Pyłowe atmosfery wybuchowe: zagrożenia, podstawowe parametry i metody ochrony

Eksplozja atmosfery wybuchowej w miejscu pracy jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników, powoduje duże straty materialne, może prowadzić do zmian w środowisku, a także stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób postronnych.

W przypadku zagrożenia pyłowego mowa o palnych obłokach pyłów i palnych pyłach osiadłych, które ze względu na swoje własności mogą tworzyć atmosfery wybuchowe, które nie są stałym elementem miejsca pracy, ponieważ występują z różną częstotliwością i utrzymują się przez różny czas. Webinarium przybliża temat zagrożenia pyłowego od strony wybuchowości i przedstawia podstawowe zagadnienia z nią związane. Omówione zostaną najważniejsze parametry i własności fizykochemiczne wybuchowych substancji o konsystencji stałej oraz metody ochrony urządzeń elektrycznych przewidzianych do pracy w warunkach istniejącego zagrożenia pyłowego. Całość zostanie przedstawiona w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa procesowego, którego elementem jest ochrona przeciwwybuchowa. Prezentacja zostanie uatrakcyjniona fragmentami filmów ilustrujących zachowanie wybranych palnych pyłów w warunkach przemysłowych.

ZAPISZ SIĘ