Wiadomości 5 maj 2022
Alfaco
Przyszłość nawilżania adiabatycznego - webinar

Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego zaprezentowana będzie nowa rodzina wysokociśnieniowych nawilżaczy adiabatycznych humiFog Multizone Touch, opracowanych zarówno do nawilżania w centralach wentylacyjnych oraz do zastosowań w pomieszczeniach.

Korzyści płynące z kontroli wilgotności powietrza dla zdrowia ludzi, liczne procesy produkcyjne i jakość konserwacji żywności są doceniane przez środowisko naukowe i cały sektor HVAC. Nowa rodzina nawilżaczy humiFog Multizone Touch została opracowana z myślą o zaoferowaniu rozwiązania adiabatycznego, które można dostosować do różnych central klimatyzacyjnych, energooszczędnego i charakteryzującego się niskimi kosztami eksploatacji i instalacji w porównaniu z innymi rozwiązaniami nawilżania.

Podczas bezpłatnego seminarium internetowego, które odbędzie się 4 maja o godz. 16.00, Carel zaprezentuje cechy i funkcje wysokociśnieniowych nawilżaczy do wody rozpylanej, ich elastyczność i zdolność do zagwarantowania wysokiej wydajności przy niskich kosztach energii i przystępnej cenie przystosowania do każdego typu centrali.

REJESTRACJA NA WEBIANR: https://bit.ly/38yfPes

Pandemia SARS-CoV-2 podkreśliła, w jaki sposób wpływ odpowiedniej kontroli wilgotności względnej ma decydujące znaczenie dla zdrowia ludzi. Jednak niedawny wzrost kosztów energii sprawia, że ​​eksploatacja starszych systemów, które wymagają dużego zużycia energii w celu zapewnienia optymalnego działania, jest znacznie kosztowniejsza. Wybór nawilżacza adiabatycznego jest jedną z potencjalnych strategii osiągnięcia tej samej wydajności przy niższych kosztach niż w przypadku użycia odpowiednika izotermicznego. Rzeczywiście, we wszystkich środowiskach, zarówno przemysłowych, handlowych, jak i medycznych, należy zapewnić wilgotność względną na poziomie od 40% do 60%, ponieważ pomaga to wzmocnić układ odpornościowy człowieka i zmniejszyć żywotność drobnoustrojów i bakterii. Pobieranie świeżego powietrza z zewnątrz do budynków za pomocą wentylacji mechanicznej – niezbędnej zwłaszcza w zimie – wpływa również na wilgotność względną w pomieszczeniu: systemy adiabatyczne pomagają odtworzyć idealne warunki wilgotności zidentyfikowane przez społeczność naukową w ciągu ostatniej dekady, a zwłaszcza po pandemii Covid-19.

CAREL posiada dwudziestoletnie doświadczenie w nawilżaniu adiabatycznym, a w przypadku humiFog Multizone Touch wykorzystano tę wiedzę, aby zaoferować produkty, które wyznaczają punkt zwrotny w odniesieniu do technologii sprzed pandemii. Główne innowacje zaczynają się od projektowania różnych przepompowni, aż po system dystrybucji, do zastosowań typu rack w centralach wentylacyjnych lub dmuchaw do zastosowań w pomieszczeniach. Wreszcie, aby zagwarantować kompletne rozwiązanie, które w pełni osiąga oczekiwaną wydajność i sprawia, że ​​zarządzanie systemem jest proste, przy kontrolowanych kosztach, dostępne są liczne usługi wsparcia i konserwacji dla humiFog Multizone Touch: obejmują one DigitalHUM, portal CAREL do nadzoru i zdalnego sterowania nawilżaczami.

Tagi: ALFACO webinar