Wiadomości 1 kwi 2021
Swegon
Przygotowanie centrali wentylacyjnej do uruchomienia przed dostarczeniem na budowę

Uruchomienie i poprawna konfiguracja centrali wentylacyjnej na budowie bywają czasochłonne. Niekiedy w wyniku błędu ludzkiego konfiguracja zostaje nieprawidłowo ustawiona, co wpływa na nieefektywną pracę urządzenia, a co za tym idzie - nie spełnia założeń projektu. Takie zdarzenia mogą już przejść do historii, ponieważ wprowadziliśmy narzędzie, które to zmienia. Możliwość wcześniejszego zaprogramowania systemu w biurze pozwoli na efektywne uruchomienie instalacji wentylacji.

Protokół uruchomienia serwisant przeważnie wypisuje ręcznie. W warunkach roboczych nie trudno o błąd, czy niewyraźne notatki. Zdarza się również, że serwisantowi nie jest udostępniona dokumentacja wykonawcza, a tym samym nie ma on dokładnych informacji na temat poszczególnych parametrów i funkcji systemu.

Często również mamy do czynienia ze zmianami sposobu użytkowania budynku. To oczywiście oznacza konieczność wprowadzenia korekt w systemie wentylacji i układzie sterowania. Znając dokładne nastawy wszystkich parametrów i funkcji możemy zrobić to szybko i skutecznie. Natomiast mając ręczny protokół uruchomienia, być może z niepełnymi albo nieczytelnymi danymi i bez dostępu do dokumentacji wykonawczej, może to stanowić nie lada wyzwanie.

Popyt na centrale wentylacyjne z fabrycznie zamontowaną automatyką

Na rynku bardzo wyraźnie widać ciągły wzrost zapotrzebowania na centrale wentylacyjne z zabudowanym i okablowanym fabrycznie układem sterowania. Dlaczego? Ponieważ montaż takiego urządzenia jest znacznie prostszy i szybszy, niż centrali z zewnętrznym okablowaniem szafy sterowniczej. Zyskujemy również na uruchomieniu, ponieważ większość podstawowych parametrów jest ustawiona fabrycznie. Dodatkowo, taką centralę można w łatwy sposób podłączyć do BMS, ponieważ układy te posiadają wbudowane podstawowe protokoły komunikacji i dokładne listy zmiennych.

Jednym z najnowszych rozwiązań i innowacji jest wykorzystanie zalet kompatybilności i integracji między różnego rodzaju oprogramowaniem, np. programami doborowymi. Najlepszym tego przykładem jest ostatnia wersja central wentylacyjnych Swegon GOLD. Posiada ona m.in. możliwość generowania protokołu uruchomienia z poziomu panelu sterowania. Protokół przechowywany jest w pamięci wewnętrznej sterownika i jest zawsze dostępny. Można go również przesłać, przenieść na karcie pamięci lub wydrukować. Pozwala to na ograniczenie czasu potrzebnego na wypełnianie dokumentów, a także minimalizuje ryzyko pomyłek i niepełnych danych. Ponadto system sterowania ma wgraną kopię instrukcji obsługi i konserwacji, autodiagnostykę ułatwiającą znalezienie usterek czy pełnotekstowy system sygnalizacji alarmów.

Sprawniejszy proces regulacji i konfiguracji central wentylacyjnych

Z wykorzystaniem oprogramowania do doboru centrali wentylacyjnych AHU Design, możemy wcześniej skonfigurować układ regulacji i sterowania w taki sposób, aby spełniał wymagania danej instalacji, oraz w pełni udokumentować nastawy parametrów i funkcji. Jednocześnie uzyskujemy dokładne dane poszczególnych central dla oprogramowania BIM w formacie MagiCad ze wsparciem w środowisku REVIT i AutoCad.

Dzięki tym wcześniejszym przygotowaniom i pracy wykonanej na etapie projektowym, mamy możliwość wygenerowania z programu AHU Design pliku z konfiguracją uruchomienia. Następnie plik ten wgrywamy do systemu sterowania GOLD, który automatycznie się konfiguruje i aktualizuje nastawy parametrów i funkcji centrali wentylacyjnej. Pozwala to na znaczne usprawnienie procesu uruchomienia instalacji wentylacyjnej oraz gwarantuje, że instalacja działa zgodnie z założeniami, zapewniając najlepszy klimat środowiska wewnętrznego i wskaźnik efektywności energetycznej. Jest ona również dokładnie udokumentowana, co jeszcze bardziej usprawni przyszłe zmiany użytkowania.

Co niesie nam przyszłość

Dzięki centralom wentylacyjnym z zabudowanym i fabrycznie okablowanym układem sterowania, a także wspierającym technologię modelowania BIM (Building Information Modeling) jesteśmy coraz bliżej idealnego rozwiązania zautomatyzowanych budynków. W przyszłości, bezpośrednie połączenie danych z BIM z systemem sterowania może przynieść jeszcze większe korzyści. Jako przykład można podać aktualizację danych modelu BIM w czasie rzeczywistym, przez system sterowania centrali i wizualizację na modelu bieżących potrzeb energetycznych budynku.

Przyszłość z pewnością przyniesie dalszy rozwój tej technologii, wykorzystując ją do automatycznej optymalizacji pracy instalacji i zmniejszenia zużycia energii przez budynki. Dzięki takim rozwiązaniom będzie można na żywo monitorować pracę całego budynku, symulując zmiany i obserwując ich efekty na modelu, a następnie zdalnie wdrożyć je w rzeczywistym budynku. Wykorzystując posiadane narzędzia zdalnej komunikacji i możliwość konfiguracji urządzeń na odległość, a także biorąc pod uwagę czas niezbędny na dojazd serwisu i dostęp do urządzenia, zdalna obsługa zawsze będzie przewagą.

Sprawdź sam możliwości programu doboru AHU Design i central wentylacyjnych GOLD.

Szczegółowe informacje i pomoc w doborze urządzeń otrzymasz w najbliższym biurze techniczno-handlowym Swegon na terenie całego kraju.