Wiadomości 8 wrz 2021
Przemysł 4.0: transformacja firm ze wsparciem Funduszy Europejskich

Przemysł 4.0: transformacja firm ze wsparciem Funduszy Europejskich. Firmy chcąc funkcjonować na konkurencyjnym rynku muszą wprowadzać nowatorskie rozwiązania podnoszące jakość i wydajność produkcji. Przemysł 4.0 to idea, która ma zastosowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Chcąc konkurować na rynku globalnym, muszą brać pod uwagę zmiany w dotychczasowym modelu rozwoju firmy. W tym m.in. – wprowadzenie cyfryzacji, automatyzacji czy robotyzacji.

Program Przemysł 4.0 cieszył się popularnością

W ramach programu „Przemysł 4.0” złożono 481 wniosków o dofinansowanie. 275 projektów to pomysły małych firm, a 206 – średnich firm. Program Przemysł 4.0 to ogromna szansa na zrewolucjonizowanie dotychczasowego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw. Digitalizacja i automatyzacja to jedne z priorytetowych kierunków rozwoju określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które w dobie pandemii w wielu branżach stały się nieodzowne.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na: usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej” (jej koszty mogą być zrefundowane do wysokości 85 tys. zł ze środków grantu)usługi doradcze związane z jej wdrożeniem, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Aby skorzystać z dofinansowania firma musi m.in. prowadzić działalność produkcyjną na terytorium Polski. Ponadto przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (w terminie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku) osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł.

Technologie, które mogą otrzymać dofinansowanie to:

Technologie, które mogą otrzymać dofinansowanie to:

  • Big Data oraz działania związane z analizą danych,
  • roboty przemysłowe,
  • przemysłowy internet rzeczy,
  • integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS),
  • cyberbezpieczeństwo,
  • chmura obliczeniowa,
  • wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,
  • sztuczna inteligencja,
  • blockchain,
  • druk addytywny (druk 3D).

Przede wszystkim najczęściej wybieranymi technologiami, uwzględnianymi w projektach były roboty przemysłowe (288), integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT). Ponadto tworzenie systemów cyber-fizycznych (243), przemysłowy internet rzeczy (129), Big Data oraz działania związane z analizą danych (124).

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł. Całkowity budżet to 25 mln zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc.

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl