SMAY - Katalog produktów
Wiadomości 6 mar 2020

Domy Studenckie Politechniki Warszawskiej „Wcześniak” w Płocku oraz „Ustronie” w Warszawie zostaną poddane gruntownym pracom termomodernizacyjnym dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To prawie 6 mln zł dla obydwu przedsięwzięć.

Celem projektu pn. Termomodernizacja Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej „Wcześniak” w Płocku jest przeprowadzenie remontu budynku co zmniejszy emisję CO2 dzięki poprawie efektu energetycznego całego obiektu. Zakres przedsięwzięcia uwzględnia m.in: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych i grzejników, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 18,9 kW, wymianę węzła ciepłowniczego wyposażonego w system regulacji, sterownia i zarządzania ciepłem (układ „sztucznej inteligencji”) oraz montaż zaworów termostatycznych. Wynikiem realizacji przedsięwzięcia będzie dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych o 18,09 MWe, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 2975,20 GJ/rok oraz ograniczenie emisji CO2 o 232,17 Mg/rok. Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie 59,08 MWh/rok. Łączne dofinansowanie to ponad 3,1 mln zł, w tym prawie 2,8 mln w formie dotacji.

Z kolei przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej „Ustronie” w Warszawie zakłada prace termomodernizacyjne polegające na zmniejszeniu emisji CO2 przez poprawę efektu energetycznego budynku. Zakres projektu będzie obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kW, wymianę grzejników, modernizację węzła ciepłowniczego wyposażonego w system regulacji sterownia i zarządzania ciepłem (układ „sztucznej inteligencji”), montaż zaworów termostatycznych oraz modernizację wentylacji mechanicznej. Dzięki przeprowadzonym działaniom m.in. zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o 2888,71 GJ/rok, nastąpi redukcja emisji CO2 o 384,242 Mg/rok oraz wzrost energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych o 34,566 MWh/rok. Uzyskana zostanie również dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej – przez zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne – w wysokości 0,04 MWe. Całkowite dofinansowanie dla projektu wynosi ponad 2,6 mln zł, w tym prawie 2,4 mln dotacji.

Dofinansowanie dwóch inwestycji Politechniki Warszawskiej jest realizowane w ramach programu NFOŚiGW „Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” oraz „Budownictwo energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Umowy dotyczące powyższych przedsięwzięć zostały podpisane 28 lutego br. w Warszawie przez Wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominika Bąka oraz Rektora Politechniki Warszawskiej jego Magnificencję prof. dr hab. inż. Jana Szmidta. Termin zakończenia realizacji projektów zaplanowano na czerwiec 2021 r.

Warto przypomnieć, że Politechnika Warszawska jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, utworzoną w 1915 r. Od lat zajmuje pierwsze miejsce w Polsce w „Rankingu Szkół Wyższych” wśród uczelni technicznych.

Należy podkreślić też fakt, że inwestycje termomodernizacyjne w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy jakości użytkowania obiektów, obniżenia bieżących kosztów za zużycie energii, ale najistotniejszy jest jednak osiągany efekt poprawy jakości powietrza, dzięki ograniczeniu emisji CO2.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tagi: dotacje
Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście