Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 17 lut 2023
Pompy ciepła w przemyśle papierniczym mogą wygenerować oszczędność energii na poziomie 50%

Przemysł papierniczy mógłby obniżyć swoje rachunki za energię o połowę, stosując pompy ciepła, wynika z niedawnego wspólnego artykułu EHPA i stowarzyszenia sektora produkcji papieru, Cepi. Ta ogromna oszczędność energii byłaby również kluczem do dekarbonizacji jednego z energochłonnych sektorów Europy. Ale unijne organy regulacyjne muszą przyspieszyć zachęty do przystępnej cenowo czystej energii.

Już dziś pompy ciepła umożliwiają oszczędzanie energii w wielu gałęziach przemysłu. Zapewniają one około 10% końcowego zapotrzebowania na energię przemysłową w Europie i pomagają obniżyć emisje przemysłowe w wielu sektorach. Niedawnym osiągnięciem jest to, że dostępne na rynku duże pompy ciepła i sprężarki pary mogą teraz nagrzewać się do 200°C, spełniając potrzeby przemysłu celulozowo-papierniczego. Innowacyjność została zachęcona wymianą między obiema branżami na poziomie europejskim.

Wspólna grupa robocza członków europejskiego przemysłu papierniczego i pomp ciepła obliczyła potencjalne oszczędności energii w suszeniu papieru na poziomie ponad 50%, a także opublikowano wspólny dokument Cepi-EHPA szczegółowo opisujący, w jaki sposób pompy ciepła mogą zostać zintegrowane z papierniami.

Dokument był omawiany podczas niedawnego wydarzenia tylko dla członków, w którym wzięło udział prawie 80 uczestników z obu sektorów. Prezentacje dostępne są poniżej.

Partnerstwo pomiędzy EHPA i Cepi opowiada o tym, jak współpraca może zaowocować przełomowymi innowacjami, z realnymi skutkami dekarbonizacji. Taki jest cel Forum Rozwiązań w zakresie Efektywności Energetycznej (EESF) Cepi, będącego gospodarzem wspólnej grupy roboczej, w ramach której wiodące firmy mogą wymieniać się doświadczeniami i uczyć się na wzajemnych wysiłkach na rzecz wdrażania najnowocześniejszych technologii. Format EESF jest często okrzyknięty wzorem dla wspólnych wysiłków na rzecz dekarbonizacji innych branż.

To, czy pompy ciepła mogą zostać szybko wdrożone w fabrykach papieru w całej Europie, zależy teraz od zachęt regulacyjnych, jakie rządy krajowe i instytucje UE mogą zapewnić w celu elektryfikacji sektora, co będzie wymagało dużych ilości przystępnej cenowo czystej energii, aby sprostać wyzwaniom określonym w niedawno ogłoszono plan przemysłowy UE w ramach Zielonego Ładu.

Thomas Nowak, Sekretarz Generalny EHPA powiedział:

„Stopniowe wycofywanie alternatywnych paliw kopalnych w zastosowaniach przemysłowych będzie miało zasadnicze znaczenie dla budowania uzasadnienia biznesowego. Będzie to również napędzane wysokimi kosztami energii i rosnącą ceną CO2, gdzie czysta energia wyraźnie oferuje korzystne rozwiązanie”.

Jori Ringman, dyrektor generalny – Cepi (Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego) powiedział:

„Kiedy dokładnie trzy lata temu firma Cepi uruchomiła Forum Rozwiązań Efektywności Energetycznej, badano pompy ciepła, ale nie osiągały one jeszcze wystarczająco wysokich temperatur. Dzięki szczerej współpracy obu stowarzyszeń branżowych technologia odpowiada teraz naszym potrzebom. Będzie to ważny element składowy w zmniejszaniu zapotrzebowania na energię w przemyśle papierniczym”.

„Przemysł będzie nadal przyczyniał się do zmniejszania zużycia energii, a pompy ciepła mogą odegrać w tym ważną rolę. W połączeniu z dostępem do przystępnych cenowo pomp ciepła bez paliw kopalnych pozwoli na pełne przejście do gospodarki dekarbonizowanej i o obiegu zamkniętym, opartej na bioproduktach”.

Źródło: EHPA