Wiadomości 21 maj 2018
Polsko-chińskie rozmowy o roli leśnictwa dla klimatu

Współpraca w zakresie leśnictwa oraz realizacja priorytetowych celów podczas negocjacji klimatycznych były głównym tematem spotkania wiceminister środowiska Małgorzaty Golińskiej z Liu Dongshengiem, wiceprzewodniczącym Państwowej Administracji Leśnej Republiki Chińskiej.

Celem wizyty gości z Chin jest aktywizacja zawartego w 2014 roku Porozumienia o współpracy między Ministerstwem Środowiska a Państwową Administracją Leśną ChRL oraz pomoc Polsce w realizacji celów Prezydencji COP24 podczas globalnego procesu negocjacji klimatycznych UNFCCC. Chodzi m.in. o uwzględnienie pochłaniania w mechanizmach redukcji stężenia CO2 w atmosferze na równi z redukcją emisji. Wizyta jest częścią polsko - chińskiej współpracy dwustronnej od lat rozwijającej się w ramach Partnerstwa Strategicznego obu krajów.

- Zarówno Polska jak i Chiny dostrzegają istotne wyzwania wiążące się ze zmianami klimatu. Stąd po raz trzeci Polska będzie w tym roku organizatorem konferencji stron konwencji klimatycznej UNFCCC - COP24 w Katowicach. Wiemy z naszych konsultacji z administracją chińską, co znalazło także potwierdzenie we wspólnej deklaracji ministrów w Belgradzie, że w podobny sposób postrzegamy rolę, jaką chińskie i polskie lasy mają w pochłanianiu CO2 z atmosfery, a więc praktycznej realizacji postanowień Konwencji z Kioto i w szczególności Porozumienia Paryskiego - mówiła wiceminister Golińska.

Strona chińska opowiedziała o funkcjonowaniu i wykorzystaniu ekosystemów leśnych w swoim kraju. Strona polska zapoznała gości z polskimi doświadczeniami i dokonaniami polskiej szkoły leśnictwa, strukturą Lasów Państwowych oraz projektem Leśnych Gospodarstw Węglowych.

- Jestem zadowolony z możliwości praktycznego przekonania się o działaniach strony polskiej zmierzających do wykorzystania lasów w walce ze zmianami klimatu przez zwiększoną sekwestrację węgla – powiedział po spotkaniu wiceprzewodniczący Liu Dongsheng.

Delegacja chińska będzie mogła naocznie przekonać się o skali prowadzonych prac na przykładzie projektu pilotażowego Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Celestynów.

Źródło: Ministerstwo Środowiska