Smay klapy
Wiadomości 18 lut 2020
Polsko-amerykańskie spotkanie dot. współpracy w zakresie energii

fot. Ministerstwo Klimatu

„USA są naszym głównym partnerem w obszarze energii, a współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w tym zakresie ma dla nas strategiczne znaczenie” – podkreślił wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas spotkania z Wilburem Rossem, sekretarzem handlu USA. W spotkaniu, które odbyło się 14 lutego 2020 r., uczestniczył także pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Wiceminister klimatu zwrócił uwagę, że zdaniem Polski przejście do gospodarki niskoemisyjnej powinno być ewolucyjne.

Oprócz samej transformacji ważne jest również zapewnienie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i utrzymania konkurencyjności wytwarzanych produktów – powiedział.

Obecny podczas spotkania pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podkreślił, że Polska konsekwentnie realizuje politykę zwiększania niezależności energetycznej poprzez dywersyfikację źródeł, kierunków i dostawców gazu ziemnego.

Wiceminister klimatu zaznaczył, że w kontekście bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego Polska przywiązuje dużą wagę do współpracy z USA, w tym w zakresie dostaw LNG. Jak dodał minister Naimski USA to ważny stabilizator bezpieczeństwa energetycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Kontrakty na dostawę skroplonego gazu ziemnego, podpisane w latach 2017-2019, są namacalnym wyrazem rozwijającej się współpracy – dodał minister Naimski.

Współpraca w zakresie energetyki jądrowej

Podczas rozmowy z sekretarzem handlu USA Wilburem Rossem pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski wskazał także, że energia jądrowa ma być ważnym elementem polskiego miksu energetycznego w kontekście wyzwań dla Polski związanych z celami polityki energetycznej i klimatycznej UE.

Polska jest zainteresowana pogłębieniem dwustronnej współpracy strategicznej w dziedzinie energii jądrowej i rozwojem współpracy w tym obszarze między firmami z Polski i USA – zaznaczył.

Rozwój energetyki wiatrowej

Jak podkreślił wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński również morska energia wiatrowa to strategiczny projekt dla Polski na drodze do niskoemisyjnej transformacji sektora energetycznego.

Polska prowadzi intensywne działania w tym obszarze, których efektem jest przygotowanie projektu ustawy o promocji wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Jej celem jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwój tego sektora – powiedział.

Jesteśmy otwarci na inwestorów zagranicznych zamierzających inwestować w projekty offshore w  Polsce – dodał minister Naimski.

Polsko-amerykańska współpraca

Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu, zwrócił też uwagę że rozwój dialogu energetycznego między Polską a USA przebiega bardzo dobrze.

Nasza współpraca w zakresie energii ma ogromny potencjał, o czym świadczy także obecność na dzisiejszym spotkaniu ministra Naimskiego. Mamy nadzieję, że owocna współpraca na poziomie administracyjnym obu krajów przełoży się na jeszcze szerszy rozwój współpracy w dziedzinie biznesu, głównie w zakresie gazu ziemnego i rozwoju energii jądrowej – powiedział.

Źródło: Ministerstwo Klimatu