Wiadomości 30 lis
Polska wizja polityki klimatyczno - energetycznej | konferencja w Bratysławie

fot. Ministerstwo Środowiska

20 listopada br. wiceminister Sławomir Mazurek wziął udział w Central European Energy Conference (CEEC 2018) w Bratysławie. Konferencja energetyczna dla krajów Europy Centralnej odbyła się w ramach Oficjalnego Programu Prezydencji Słowackiej w Grupie Wyszehradzkiej – V4 (lipiec 2018 – czerwiec 2019).

Głównym przesłaniem tegorocznej konferencji CEEC była analiza możliwości, z punktu widzenia grupy V4, stworzenia Unii Energetycznej oraz dokonanie oceny trendów w globalnej polityce energetycznej
i klimatycznej, zarówno w odniesieniu do bezpieczeństwa energetycznego, jak i zachowania konkurencyjności UE, a w szczególności państw regionu Europy Centralnej.

Minister Sławomir Mazurek wziął udział w panelu wysokiego szczebla pn. „Cele klimatyczne, dekarbonizacja i bezpieczeństwo energetyczne” otwierającym drugi dzień konferencji.

„Transformacja energetyczna musi być rozpatrywana i prowadzenia w szerszym kontekście celów rozwojowych, a także uwzględniać synergię pomiędzy poszczególnymi konwencjami Narodów Zjednoczonych w obszarze zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie Polski w globalną politykę klimatyczną odzwierciedla takie właśnie pojmowanie współczesnych wyzwań.” - powiedział wiceszef resortu.

Odnosząc się do szczytu klimatycznego COP 24, zaczynającego się na początku grudnia w Katowicach, Minister Mazurek przypomniał, że głównym celem obrad będzie uzgodnienie i przyjęcie pakietu procedur i wytycznych niezbędnych dla realizacji Porozumienia paryskiego z 2015 r. Podkreślił, że w kontekście toczącej się międzynarodowej dyskusji o konieczności powstrzymania globalnego ocieplenia kluczowe jest ustanawianie realistycznych celów i szybkie przejście z etapu wieloletnich negocjacji do realizacji konkretnych działań na rzecz neutralności klimatycznej, wykorzystujących m. in. w jak największym stopniu  potencjał poszczególnych krajów i regionów w zakresie bilansowania emisji i ograniczania koncentracji CO2 w atmosferze.

Źródło: Ministerstwo Środowiska