Wiadomości 5 wrz
POIiŚ i NFOŚiGW na rzecz samowystarczalności energetycznej - konferencja

fot. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniu 24 września zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej prezentacji I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Konferencja będzie przebiegać pod hasłem: “POIiŚ i NFOŚiGW na rzecz samowystarczalności energetycznej”. Wydarzenie to odbędzie się w Hotelu Marriott w Warszawie.

Obok dyskusji i wymiany poglądów będziemy omawiali komplementarność środków krajowych i POIiŚ przeznaczonych na wsparcie energetyki i samowystarczalności energetycznej. Zaprezentowane zostaną przykłady projektów już zrealizowanych w ramach I Osi POIiŚ 2014-2020. Natomiast w ramach Poddziałania 1.3.3. I Osi POIiŚ zostanie zaprezentowany Projekt Doradztwa Energetycznego jako klucz do zmniejszenia emisyjności gospodarki. Szczegółowy program konferencji już wkrótce.

Zarejestruj się

 Źródło. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej