Wiadomości 14 mar

Spółka Energa Wytwarzanie ogłosiła przetarg na budowę nowego bloku gazowo-parowego w Grudziądzu o mocy 450-750 MWe. To już drugie podejście do realizacji tej inwestycji. Elektrownia CCGT Grudziądz ma już pozwolenie na budowę.

Jak podaje Energa, postępowanie odbędzie się w trybie dialogu konkurencyjnego. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będą przyjmowane do 24 kwietnia 2019 roku. Do kolejnego etapu postępowaniu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 5 oferentów. Dialog konkurencyjny odbędzie się w III kwartale br. Wybór wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o kryterium techniczno-ekonomiczne oraz cenę. Podpisanie umowy z wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu, zaplanowane jest na I kwartał 2020 roku.

Nowy blok ma zostać wykonay jako jednostka z turbiną gazową opalaną gazem ziemnym wysokometanowym, kotłem odzysknicowym, turbozespołem parowym kondensacyjnym i chłodnią wentylatorową mokrą. Zamówienie będzie realizowane w formule „pod klucz”, tj. obejmie uzyskanie koniecznych decyzji, zaprojektowanie, dostawę, budowę, szkolenie personelu, rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz długoterminowy serwis bloku. Budowa bloku ma potrwać 36 miesięcy.

Projekt elektrowni CCGT Grudziądz był przygotowywany do realizacji w Grupie Energa i jest na zaawansowanym etapie. Inwestor posiada komplet zgód administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę. W poprzednich latach odbyło się postępowanie na wybór generalnego wykonawcy bloku, jednak zostało umorzone.

- Zmiana otoczenia biznesowego i warunków rynkowych pozwoliły na powrót do realizacji projektu. Wprowadzony rynek mocy stanowi dla wytwórców zachętę do rozwoju nowych inwestycji. Wyniki aukcji przeprowadzonych w 2018 r. świadczą o możliwości uzyskania wsparcia zapewniającego rentowność budowy bloku gazowo-parowego w Grudziądzu – mówi Piotr Meler, prezes spółki Energa Wytwarzanie.

Tagi: inwestycje
Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu