Sevra pompa ciepła
Wiadomości 24 sie 2020
BOSCH
Neutralność klimatyczna: Bosch zwiększa udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Fot. Bosch

Trzy nowe długoterminowe umowy na energię elektryczną pozyskiwaną z instalacji fotowoltaicznych

  • Kurs strategiczny: Bosch zwiększa zaangażowanie na rzecz realizacji celów klimatycznych pomimo spowolnienia spowodowanego pandemią koronawirusa
  • Intensyfikacja działań: Bosch poprawia ekologiczną jakość neutralności emisyjnej
  • „New Clean Power”: długoterminowe umowy na zakup energii elektrycznej z RWE, Statkraft i Vattenfall
  • Produkcja własna energii elektrycznej: w 2019 roku Bosch zainstalował 18 nowych systemów o rocznej mocy wytwórczej 22 000 megawatogodzin energii

Stuttgart, Niemcy – Na drodze ku osiągnięciu neutralności klimatycznej odnawialne źródła są kluczowym obszarem umożliwiającym firmom wprowadzenie optymalizacji. Bosch rozszerza swoją działalność w zakresie produkcji własnej energii elektrycznej w swoich lokalizacjach i będzie długoterminowym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych w nowo wybudowanych farmach wiatrowych i solarnych. W tym celu koncern technologiczno-usługowy zawarł na wyłączność trzy długoterminowe umowy na zakup energii elektrycznej pozyskiwanej z instalacji fotowoltaicznych z następującymi dostawcami: RWE, Statkraft i Vattenfall. Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, Bosch nasila działania zmierzające do realizacji ambitnych planów klimatycznych. „Zmiany klimatyczne nie zrobiły sobie przerwy, więc my również nie zamierzamy jej robić. Do końca roku osiągniemy nasz ambitny cel i jako producent nie będziemy już pozostawiać śladu węglowego” – powiedział Volkmar Denner, CEO Grupy Bosch. Wszystkie 400 lokalizacji Bosch na świecie osiągnie wówczas neutralność klimatyczną. Lokalizacje Grupy Bosch w Niemczech osiągnęły neutralność klimatyczną już pod koniec 2019 roku. „Nasze wysiłki na rzecz transformacji w energetyce będą kontynuowane po roku 2020. Inwestowanie w odnawialne źródła energii jest tego dowodem” – dodał Denner, wyjaśniając, że choć aktywność w obszarze klimatu kosztuje, to jednak brak aktywności byłby jeszcze bardziej kosztowny, tym bardziej że inwestowanie w podnoszenie efektywności energetycznej prowadzi także do redukcji kosztów. 

Bosch poprawia ekologiczną jakość neutralności emisyjnej

Oprócz odnawialnych źródeł energii, Bosch inwestuje przede wszystkim w efektywność energetyczną swoich własnych lokalizacji, aby osiągnąć neutralność klimatyczną. Od teraz do roku 2030 spółka planuje w dalszym ciągu poprawiać ekologiczną jakość neutralności emisyjnej, zwiększając stopniowo zakres tych dwóch kierunków działań. Efektywnym narzędziem krótkoterminowym jest zakup zielonej energii z istniejących elektrowni i skompensowanie w całości emisji CO2, których nie da się uniknąć, w efekcie prowadzonych działań na rzecz poprawy klimatu. „W roku 2020 zakres działań równoważących emisję dwutlenku węgla będzie o wiele niższy od pierwotnie prognozowanego. Innymi słowy, czynimy szybsze postępy w poprawianiu jakości podejmowanych działań” – powiedział Denner. Bosch zamierza znacząco zwiększyć udział źródeł energii odnawialnych w konsumowanej energii całkowitej. Trzy nowe długoterminowe umowy na energię elektryczną pozyskiwaną z instalacji fotowoltaicznych to ważny krok przybliżający spółkę do realizacji tego celu, a także wsparcie transformacji w energetyce. W 2019 roku Bosch wyemitował w sumie ok. 1,94 miliona ton CO2 (zakres 1+2) – czyli już o jedną trzecią mniej niż rok wcześniej. 

100 000 megawatogodzin energii z nowych farm fotowoltaicznych

Każdy z kontrahentów – RWE, Statkraft i Vattenfall – będzie dostarczać energię dla firmy Bosch wyłącznie z nowo wybudowanych elektrowni. Energia elektryczna z farm fotowoltaicznych, które nie są objęte dotacjami, będzie przesyłana przez sieć publiczną i wykorzystywana w lokalizacjach Bosch na terenie Niemiec. Począwszy od roku 2021 będzie to ponad 100 000 megawatogodzin, co odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez blisko 30 000 prywatnych gospodarstw domowych, lub 70 proc. zużycia energii elektrycznej w zakładzie Bosch w Feuerbach. W optymalnych warunkach działania instalacji fotowoltaicznej, maksymalna uzyskana moc wystarczy do pokrycia całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną fabryk Bosch w miejscowościach Feuerbach, Homburg i Bamberg równocześnie, przez co najmniej kilka godzin. Umowy długoterminowe zastępują część zakupów zielonej energii Grupy Bosch, a ich okres trwania wynosi od 12 do 16 lat. Statkraft już od maja jest dostawcą energii elektrycznej dla Grupy Bosch. 

Grupa Bosch planuje podpisać podobne umowy długoterminowe także poza granicami Niemiec. W Meksyku na przykład spółka już dziś pokrywa do 80 proc. swojego zapotrzebowania nową czystą energią (New Clean Power). Wiele lokalizacji Bosch w tym kraju otrzymuje energię elektryczną z nowo wybudowanej farmy wiatrowej, należącej do grupy energetycznej Enel, która produkuje ok. 105 000 megawatogodzin energii rocznie. Współpraca z Enel jest zaplanowana na 15 lat. 

Od energii solarnej po wodór: pokrycie zapotrzebowania na energię z produkcji własnej

Oprócz umów na zakup energii ze źródeł odnawialnych, Bosch rozszerza także zakres produkcji własnej energii: spółka wytwarza obecnie ok. 60 000 megawatogodzin energii rocznie z instalacji fotowoltaicznych w swoich lokalizacjach. W zakładzie Bosch w Nashik w Indiach znajduje się jedna z największych w tamtejszej branży motoryzacyjnej instalacji tego typu. Do roku 2030 Bosch planuje zwiększyć produkcję własną energii elektrycznej do 400 000 megawatogodzin. Instalacja fotowoltaiczna w zakładzie Bosch w Hemaraj (Tajlandia), której budowa ma się zakończyć w tym roku, będzie wytwarzać 1 300 megawatów energii rocznie. 

Oprócz tego Bosch realizuje projekty pozyskiwania energii w obszarach hydroenergii oraz biomasy. Częścią koszyka energetycznego są także nowe koncepcje, takie jak pozyskiwanie energii cieplnej i elektrycznej z wodoru. W ubiegłym roku prototyp stacjonarnej instalacji wykorzystującej ogniwa paliwowe, zaprojektowanej przez Bosch, został oddany do eksploatacji w zakładach w Homburgu i Bambergu. Ogniwa paliwowe pokrywają tam szczytowe zapotrzebowania na energię. W Salzgitter Bosch współpracuje z Instytutem Fraunhofera oraz lokalnymi firmami, przy tworzeniu ośrodka badań nad wodorem, znanego pod nazwą Hydrogen Campus, ufundowanego przez miasto oraz kraj związkowy Dolna Saksonia. Pod koniec czerwca w centrum szkoleniowym w Wernau zlecono wykonanie pilotażowej instalacji bazującej na technologii ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem (SOFC). Jeden z wiodących projektów jest obecnie realizowany w Turyngii, w zakładzie Bosch w Eisenach: do roku 2020 zakład planuje pokryć swoje zapotrzebowanie na energię z produkcji własnej w oparciu o instalację fotowoltaiczną oraz zakupy energii pozyskiwanej z farm wiatrowych, minimalizując równocześnie potrzeby dzięki zaawansowanemu systemowi zarządzania energią wykorzystującym sztuczną inteligencję.

BOSCH