Wiadomości 21 cze
Negocjacje klimatyczne podczas Dialogu Petersberskiego

Minister środowiska Henryk Kowalczyk wziął udział w IX Petersberskim Dialogu Klimatycznym. Wydarzenie organizowane było przez rząd Niemiec wspólnie z Prezydencją Konferencji Stron COP24, którą obejmie Polska.

Dialog Petersberski, który w tym roku odbył się w dniach 17-19 czerwca, jest wydarzeniem cyklicznym i ma miejsce zawsze pomiędzy kolejnymi szczytami klimatycznymi. Każdego roku Dialog stanowi okazję do prowadzenia otwartych rozmów i dyskusji. Do udziału w tegorocznym spotkaniu zostali zaproszeni ministrowie z 35 krajów będących stronami Porozumienia paryskiego.

„Polska aktywność nie polega jedynie na organizacji szczytu w Katowicach. Od lat aktywnie uczestniczymy w przedsięwzięciach na rzecz ochrony klimatu i dzielimy się dobrymi pomysłami m.in. proponując ograniczanie koncentracji CO2 w atmosferze dzięki redukcji emisji i pochłanianiu przez lasy oraz gleby”  – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Dialog Petersberski jest ściśle powiązany z Dialogiem w duchu Talanoa. Dzięki niemu państwa mają również szansę jeszcze lepiej poznać swoje oczekiwania, potrzeby, a także ewentualne ograniczenia. Kraje mogą też wspólnie określać wyzwania klimatyczne stojące przed światem jak też dawać efektywne odpowiedzi poprzez realizowanie wspólnego i spójnego programu na rzecz ochrony klimatu.

„Dialog Talanoa wydaje się być istotny szczególnie po publikacji Raportu IPCC o konsekwencjach wzrostu temperatury o 1,5°C. Dzięki wspólnym rozmowom możemy lepiej zrozumieć uwarunkowania poszczególnych państw, to co mogą zrobić same, jakiej współpracy potrzebują lub jaką mogą zaoferować” – mówił minister Henryk Kowalczyk.

„Wspólnie z przyjaciółmi z Fidżi zrobimy wszystko, aby Dialog Talanoa w Katowicach zaowocował nowym sposobem myślenia o wyzwaniach klimatycznych i sposobach wspólnego pokonywania trudności” – dodał minister środowiska.

Ponadto przedmiotem rozmów w trakcie berlińskiego szczytu były poszczególne elementy nowych ram klimatycznych. W szczególności uwzględniały one zagadnienia sprawiedliwej transformacji i roli wdrożenia Porozumienia paryskiego jako warunku koniecznego dla dalszych działań w obszarze klimatu.

O Dialogu Petersberskim

Pierwsze spotkanie z cyklu Petersberg Climate Dialogue (PCD) odbyło się w 2010 roku, po szczycie klimatycznym w Kopenhadze w 2009 roku. Spotkania PCD są wydarzeniem wysokiego szczebla, umożliwiającym dyskusję i wymianę poglądów między stronami Konwencji klimatycznej. Tegoroczny, IX Dialog toczył się pod hasłem przewodnim „Zmieniamy się razem dla sprawiedliwej transformacji”.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

gift