Wiadomości 3 mar
Konferencja: 100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?

Katedra Ochrony Środowiska SGGW oraz Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zapraszają naukowców, praktyków biznesu, samorządowców i organizacje pozarządowe na konferencję pt. „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?”, która odbędzie się w dn. 16-17 marca 2020 r. w Domu Technika NOT w Warszawie.

Symboliczne 100 lat liczone jest od dn. 17 grudnia 1919 r., kiedy to środowiska naukowe zaproponowały utworzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody w niepodległej II Rzeczypospolitej Polskiej. Rada tzw. tymczasowa została utworzona jeszcze w tym samym roku.

Konferencja ma za zadanie uczyć poprzez pokazanie wysiłku wielu pokoleń ludzi, instytucji i organizacji, który włożony został w dbanie o ojczystą przyrodę i nowoczesne pojmowanie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Nie chodzi o spotkanie jubileuszowe, ale o przedstawienie wniosków, jakie wynikają z przeszłości dla potrzeb przyszłości. Wyzwania, które stoją przed światem zapisane w Agendzie 2030 wymagają współdziałania ludzi, instytucji i organizacji na rzecz wspólnego dobra.

Tematyka konferencji dotyczy historycznych porażek i sukcesów ochrony środowiska w Polsce oraz wypracowania rekomendacji dla przyszłej polityki zrównoważonego rozwoju kraju zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).

Rada Naukowo-Programowa zaproponowała podział konferencji na 5 sesji tematycznych:

  • Klimat a klimaks ekosystemu ziemskiego;
  • Bioróżnorodność a ekosystem na usługach człowieka;
  • Zielona gospodarka: instytucje i mechanizmy transformacji;
  • Kultura i wartości zrównoważonego rozwoju;
  • Przestrzeń i krajobraz antropocenu.

Więcej w informacji na stronie internetowej:
www.pine.org.pl

Zamknij Kup kamerę Bosch taniej o 150zł! Kup kamerę Bosch taniej o 150zł!